Hlavní informace

Uvádíme souhrnou informaci o termínech souvisejících s koncem roku v oblasti mzdové a finanční agendy. Určeno především řešitelům projektů, SGS, SVK, vedoucím pracovníkům atd.

Závazné datum uzávěrek  

Listopad:

  1. DPP, DPČ, odevzdejte nejpozději do 21. 11. 2022.
  2. Odměny, přerozdělení URI, excelovské tabulky, je nutné odevzdat do 21. 11. 2022

Prosinec:

  1. Odměny, výjimečně DPP, DPČ, excelovské tabulky, přerozdělení URI vše je nutné odevzdat do úterý 8. 12. 2022.
  2. Návrhy na odměny z fondu děkana odevzdejte nejpozději do 18. 11. 2022.
  3. Dovolené za měsíc prosinec 2022 je nutné zadat pokud možno všechny v prvním prosincovém týdnu, nejpozději však do středy 9. 12. 2022 a schválit vedoucími kateder nejpozději do 11. 12. 2022 od 12. 12. 2022 bude systém uzavřen a nebude možné zadávat dovolené do systému AEDO.
  4. Prosíme řešitele o důslednou kontrolu čerpání a vyjádření k závěru roku 2022 – (vynulovat rozpočet – nebo požádat písemně o vytvoření FUUP pokud není vyčerpáno).
  5. Odúčtování náhrad SGS a SVK, pokud možno jednotně
  6. Veškeré DPP, DPČ a Dohody o zabezpečení výuky a ostatní činnosti - tzv. „excelovské tabulky“ - pro zaměstnance jiných součástí ČVUT je bezpodmínečně nutné vyplatit naposledy ve mzdě za měsíc listopad 2022. Pro naše zaměstnance doporučuji to samé. V prosinci uzavírat DPP a DPČ jen výjimečně.
  7. U zaměstnanců, s kterými neuvažujete prodloužit pracovní poměr, žádám o vyčerpání řádné dovolené během měsíců listopad a prosinec 2022. Seznam končících pracovníků jednotlivých kateder Vám byl zaslán emailem dne 20. 10 .2022 a nový seznam čerpání dovolené Vám bude zaslán po uzavření měsíce října 2022. V seznamu nebude zohledněná dovolená, která je zapsaná v systému AEDO za měsíce listopad a prosinec 2022.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.