Systémové upozornění
Hlavní informace

Myslíte si, že žijete na radioaktivním podloží? Tušíte, kde najít pořádný radioaktivní šutrák?

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření vyhlašuje soutěž na akademický rok 2015/2016 o nejradioaktivnější horninu z vašeho bydliště, výletu, apod. v rámci České republiky.

Zapoj se i Ty!

Harmonogram

Ukončení sběru vzorků: 30.4.2016
Vyhlášení výsledků: 30.5.2016

Podmínky soutěže:KDAIZ leták soutěže
Soutěžící přinese nebo zašle suchý vzorek (sušený při pokojové teplotě) o objemu min. 0,6 l.
Vzorek musí být ozančený jménem, kontaktními údaji a místem odběru (ideálně GPS souřadnice).
Může se jednat o vzorek sypký či kamenitý, v tom případě přijímáme strukturu vzorku do velikosti kousků 3 cm.

Jeden soutěžící se může účastnit soutěže s více vzorky.

Vzorek je možné odevzdat na sekretariátu katedry KDAIZ, Břehová 7, číslo dveří 212 nebo 205, v pracovní dny mezi 9.00 a 15.00 hod.
Nebo je možné jej zaslat na adresu: 
Lenka Thinová, KDAIZ
FJFI ČVUT v Praze
Břehová 7
115 19 Praha 1

Průběžné výsledky budou pravidelně zveřejňovány na stránkách KDAIZ kdaiz.fjfi.cvut.cz formou tabulky a záznamu v mapě ČR. Vítěz bude určen odbornou porotou 30.5.2016 a obdrží věcnou cenu.

Průběh soutěže:
Vzorek bude homogenizován, hermetizován po dobu 21 dní a poté změřen a vyhodnocen metodou laboratorní gamaspektrometrie. Soutěžící se může po dohodě zúčastnit přípravy vzorku, měření a vyhodnocení.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.