Systémové upozornění
Hlavní informace

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze slaví v letošním roce 60 let od svého založení.

Při této slavnostní příležitosti přichystala fakulta ve spolupráci s Ústavem jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. na 2. listopadu 2015 setkání zaměstnanců, partnerů, spolupracovníků a studentů v průběhu celého dne.

Na programu oslav je

9:00 - slavnostní shromáždění akademické obce a zasedání vědeckých rad FJFI a rady ÚJF v Betlémské kapli, kde budou předány medaile významným osobnostem z FJFI, ÚJF či zahraničních institucí spolupracujících s fakultou. Vítáni jsou zaměstnanci, studenti a spolupracovníci obou institucí. (společenský oděv vhodný)

12:00 - 15:00 - možnost návštěvy kateder v rámci pozvání od kolegů z daného pracoviště - určeno pro absolventy a partnery - prosíme o registraci nejpozději do 29. 10. zde (následně Vám bude účast potvrzena pracovníkem katedry)

12:00 - 14:30 - pro pozvané hosty je připravený na Břehové oběd - pouze uzavřená společnost - vedení ČVUT, ÚJF AV ČR apod.

15:30 - 18:00 - neformální setkání na Břehové, kde je připraveno promítání fotografií a videí, experimenty a expozice všech kateder, přátelské posezení u kávy, expozice ÚJF apod. (učeno pro všechny zaměstnance a hosty fakulty)

18:00 - 24:00 - Noc na Jaderce - otevřeno všem studentům i těm, kteří se cítí mladí duchem. Jsou připraveny experimenty, přednášky, hudební reprodukce, a to vše pod taktovkou studentů.

 

Těšíme se na viděnou.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.