Systémové upozornění
Hlavní informace

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská zve všechny zájemce o studium na Den otevřených dveří, který se uskuteční 29. 11. 2016 mezi 9 - 15 hodinou.

Přijďte zjistit, co vás zajímá, a poznejte svou budoucí alma mater.

Celodenní program a přednáška  o studiu se koná v hlavní budově Břehová 7, Praha 1 (místnost 103). Současně jsou připraveny stánky s informacemi o všech oborech a katedrách na fakultě.

Po celý den tj. od 9.00 do 15:00  lze navštívit přímo jednotlivé katedry, které se kromě hlavní budovy nacházejí i v budovách V Holešovičkách 2 (Praha 8) a Trojanova 13 (Praha 2).

Program v budově FJFI v Břehové:

12:30 Informace o studiu a přijímacím řízení na FJFI ČVUT v Praze:

 • obory
 • uplatnění absolventů
 • studium v zahraničí
 • praxe
 • přijímací řízení
 • sportovní a společenské aktivity

Prohlídka pracovišť

9:00 – 15:00

 • Katedra matematiky - Trojanova 13, Praha 2 - Po celý den (od 9 do 15h) bude možno navštívit pracoviště Katedry matematiky. Zájemci budou moci získat podrobné informace o výuce matematiky i o nabízených studijních oborech garantovaných katedrou a jejich uplatněním v praxi. Bude možno si prohlédnout prostory katedry, zejména počítačové místnosti využívané při výuce a počítačové systémy pro vysoce výkonné počítání.
 • Katedra inženýrství pevných látek - Trojanova 13, Praha 2 - Po celý den (od 9 do 15h) bude možno navštívit pracoviště Katedry inženýrství pevných látek.
 • Katedra fyzikální elektroniky 1 - Trojanova 13, Praha 2 - Po celý den (od 9 do 15h) je možné nahlédnout do laserových, počítačových a elektronických laboratoří, které se nacházejí ve 2. a 3. patře (zahněte vlevo od schodů v příslušných patrech). Kontaktní osoba je Josef Blažej - 22435 8659.
 • Katedra fyzikální elektroniky 2 - V Holešovičkách 2, Praha 8 - Po celý den (od 9 do 15h) je možné nahlédnout do nanotechnologických, optických, spektroskopických a iontových laboratoří. Kontaktní osoba je Jan Proška - 221 912 416. 

*Nutno se registrovat – od 9:00 hod Břehová 7, Praha 1, 1. Patro – OBČANSKÝ PRŮKAZ s sebou!

9:30

 • Fúzní reaktor – Tokamak GOLEM (v budově)*

9:45

 • Školní jaderný reaktor VR-1 Vrabec * - po zaregistrování odjezd MHD s doprovodem z Břehové do Troje – exkurze trvá celé dopoledne; z Troje odjezd MHD zpět do Břehové na hlavní přednášku o studiu (zač. ve 12:30)

10:00

 • Jaderná chemie – laboratoře (v budově)

11:00

 • Jaderná chemie – laboratoře (v budově)
 • Fúzní reaktor – Tokamak GOLEM (v budově)*

14:00

 • Fúzní reaktor – Tokamak GOLEM (v budově)*
 • Školní jaderný reaktor VR-1 – Vrabec * - odjezd po hlavní přednášce s doprovodem do budovy fakulty v Troji

14:30

 • Mikrosvět pevných látek - hromadný odchod od stolku Katedry inženýrství pevných látek - přesun do Trojanova 13, Praha 2
 • Fraktografické pracoviště - hromadný odchod od stolku Katedry materiálů - přesun do Trojanova 13, Praha 2

nahoru

 

Minipřednášky 

dopolední (posluchárna 115):

9:30 - Jízda do mikrosvěta - Ing. Olga Rusňáková, Ph.D.

Zajímá vás, jak jak vznikl Vesmír? Chcete vědět, jestli v CERNu opravdu vyrábíme černé díry? Přijďte si poslechnout přednášku o fyzice mikrosvěta a experimentech, které se jí zabývají. Dozvíte se jak vypadal Vesmír těsně po Velkém Třesku, co je kvark-gluonové plazma a jak dokážeme "malé velké třesky" vyrábět v laboratořích v CERN a BNL. Na konci přednášky vám řekneme, co je náplní studia na oboru experimentální jaderná a částicová fyzika.

10:00 - Neviditelný zachránce – ionizující záření v medicíně - Ing. Tereza Hanušová

Přednáška krátce vysvětluje vliv ionizujícího záření na člověka, jeho využití v medicíně a představuje tři obory, které ionizující záření využívají – rentgenová diagnostika, nukleární medicína a radioterapie. Věnuje se také roli radiologického fyzika v nemocnici, posluchači tak získají představu o náplni práce absolventa tohoto oboru na KDAIZ.

10:30 - Radioaktivita v přírodě - Ing. Irena Špendlíková, Ph.D.

Přednáška seznámí posluchače s informacemi, v jaké formě se v přírodě vyskytují radioaktivní prvky.

11:00 - Programování pro CERN - doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.

Přednáška nastíní problematiku softwarového zabezpečení experimentu ve fyzice elementárních částic

11:30 - Luminiscence pevných látek - Ing. Kateřina Dragounová

Přednáška seznámí posluchače s luminiscencí pevných látek. Na několika příkladech ze současného výzkumu Laboratoře Optické Spektroskopie KIPL bude ukázáno, jak ji lze využít.

odpolední (posluchárna 13):

13:30 - Jízda do mikrosvěta - Ing. Olga Rusňáková, Ph.D.

Zajímá vás, jak jak vznikl Vesmír? Chcete vědět, jestli v CERNu opravdu vyrábíme černé díry? Přijďte si poslechnout přednášku o fyzice mikrosvěta a experimentech, které se jí zabývají. Dozvíte se jak vypadal Vesmír těsně po Velkém Třesku, co je kvark-gluonové plazma a jak dokážeme "malé velké třesky" vyrábět v laboratořích v CERN a BNL. Na konci přednášky vám řekneme, co je náplní studia na oboru experimentální jaderná a částicová fyzika.

14:00 - Jaderná energetika - Ing. Ondřej Novák

V přednášce se dozvíte proč jsou jaderné reaktory důležitou složkou energetického mixu v České republice a jak vlastně fungují. Budou představeny reaktory VVER-440 a VVER-1000, které jsou u nás provozovány a řekneme vám, co vlastně slouží jako palivo. Na závěr bude zodpovězena otázka: "Je jaderný odpad odpadem?" a mnoho dalších.

 nahoru

Další dny otevřených dveří se konají:

1. 2. 2017 - Praha a Děčín (detašované pracoviště Katedry softwarového inženýrství)

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.