Systémové upozornění
Hlavní informace

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská zve všechny zájemce o studium na Den otevřených dveří. Přijďte zjistit, co vás zajímá, a poznejte svou budoucí alma mater!

Kdy?

Ve středu 1. února 2017

Kde?

Všude u nás na Jaderce:

 • v hlavní budově na Starém městě, Břehová 7, Praha 1
 • v budově u Karlova náměstí, Trojanova 13, Praha 2
 • v budově v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8
 • na detašovaném pracovišti FJFI ČVUT v Děčíně - Pohraniční 1, Děčín 1

Od kdy do kdy?

od 9:00 do 15:00h v Praze
od 9:00 do 15:00h v Děčíně (o něm další detailní informace najdete včas zde).
 

Co vás čeká?

Na všech uvedených místech pestrý program. V hlavní budově Břehová 7, Praha 1 (místnost 103) budou připraveny infostánky o všech oborech a katedrách naší fakulty. Bude možné diskutovat se stávajícími studenty Jaderky. Připraveny jsou oblíbené exkurze tokamaku GOLEM a školního jaderného reaktoru VR - 1 Vrabec a další. Rozhodně si nenechte ujít zajímavé motivační minipřednášky z jednotlivých oborů fakulty, jejichž seznam je uveden níže.

 

Hlavní program v budově FJFI v Břehové:

9:00-12:30 a 14:00-15:00

 • interaktivní expozice všech kateder s výkladem
 • informace o studiu
 • krátké přednášky
 • diskuzní klub se studenty fakulty
 • registrace na vybrané exkurze
 • prohlídky pracovišť

12:30

 • hlavní informativní přednáška o studiu a přijímacím řízení na FJFI ČVUT (místnost 103)

  • obory
  • uplatnění absolventů
  • zahraniční spolupráce a studium v zahraničí 
  • sportovní a společenské aktivity

 

Exkurze a prohlídka pracovišť Břehová:

9:00 – 15:00

 • Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření  po celý den lze individuálně navštívit místnost B-15, ve které bude probíhat  ukázka snímkování pomocí micro CT aparatury. Kontaktní osoba: Ing. Jiří Martinčík, Ph.D. (tel.: 224 358 258)

9:30

 • Fúzní reaktor – tokamak GOLEM – spoutejte energii hvězd!

9:45

 • Školní jaderný reaktor VR-1 Vrabec – po registraci odjezd MHD s doprovodem z Břehové do Troje. Exkurze trvá celé dopoledne, z Troje odjezd MHD zpět do Břehové na hlavní přednášku o studiu od 12:30 h.

10:00

 • Jaderná chemie – prohlídka laboratoře. Hromadný odchod od infostánku Katedry jaderné chemie.

11:00

 • Fúzní reaktor – tokamak GOLEM – spoutejte energii hvězd!
 • Jaderná chemie – prohlídka laboratoře. Hromadný odchod od infostánku Katedry jaderné chemie.

13:45

 • Školní jaderný reaktor VR-1 Vrabec – po registraci odjezd MHD s doprovodem z Břehové do Troje (po hlavní přednášce o studiu)

14:00

 • Fúzní reaktor – tokamak GOLEM – spoutejte energii hvězd!
 • Dozimetrie – Exkurze na pracoviště katedry. Hromadný odchod od infostánku Katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

 

UPOZORNĚNÍ: 

Zájemci o prohlídku reaktoru VR-1 Vrabec se musí registrovat od 9:00 h v hlavní budově v Břehové v prvním patře u expozice stánku Katedry jaderných reaktorů. K registraci je nutný OBČANSKÝ PRŮKAZ. Na exkurze se bude odjíždět MHD hromadně z Břehové.

 

Exkurze a prohlídka pracovišť Trojanova: 

9:00 – 15:00

 • Katedra matematiky – po celý den bude možno navštívit pracoviště Katedry matematiky. Zájemci budou moci získat podrobné informace o výuce matematiky i o nabízených studijních oborech garantovaných katedrou a jejich uplatněním v praxi. Bude možno si prohlédnout prostory katedry, zejména počítačové místnosti využívané při výuce a počítačové systémy pro vysoce výkonné počítání. Kontaktní osoba: doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. (tel.: 224 358 553)
 • Katedra inženýrství pevných látek – po celý den bude možno navštívit pracoviště Katedry inženýrství pevných látek. Kontaktní osoba: Ing. Petr Kolenko, Ph.D.
 • Katedra fyzikální elektroniky 1 – po celý den je možné nahlédnout do laserových, počítačových a elektronických laboratoří, které se nacházejí ve 2. a 3. patře (zahněte vlevo od schodů v příslušných patrech). Kontaktní osoba: Josef Blažej (tel.: 224 358 659)
 • Katedra materiálů – po celý den si zájemci mohou prohlédnout metalografické laboratoře a fraktografické pracoviště s elektronovými mikroskopy. Kontaktní osoba: Ing. Aleš Materna, Ph.D. (tel.: 224 358 515)

14:00

 • Mikrosvět pevných látek – exkurze vás zavede do laboratoří Katedry inženýrství pevných látek, které se zabývají výzkumem struktury či optických vlastností materiálu. Rovněž se seznámíte s možnostmi náročných výpočetních metod, které pomáhají zjednodušovat a urychlovat mnohdy náročný experimentální přístup při zkoumání vlastností materiálu použitelného v moderních technologiích. Hromadný odchod ve 14:00 od expozičního stolku Katedry inženýrství pevných látek v Břehové
 • Struktura a porušování konstrukčních materiálů – prohlídka metalografické laboratoře (příprava a analýza vzorků konstrukčních materiálů), ukázka práce na mikro a nanotvrdoměru, ukázka konstrukcí porušených lomem (velkorypadlo, lopatka parní turbíny, ...) prohlídka fraktografického pracoviště s elektronovými mikroskopy. Hromadný odchod ve 14:00 od infostánku Katedry materiálů.

 

Exkurze a prohlídka pracovišť V Holešovičkách:

9:00 – 15:00

 • Katedra fyzikální elektroniky 2 – po celý den je možné nahlédnout do nanotechnologických a holografických laboratoří. Vstup do laboratoří je skrze propojovací tubus v 1. patře z výškové budovy nebo vchodem k jadernému reaktoru. Následně pokračujte do 2. patra nižší budovy. Kontaktní osoba: RNDr. Jan Proška (tel.: 221 912 416)

 

Minipřednášky (Břehová, místnost 115)

09:30 Ing. Olga Rusňáková, Ph.D.: Jízda do mikrosvěta

10:00 Ing. Tomáš Koubský: Od molekulárních simulací k recyklaci jaderného odpadu 

10:30 Ing. Irena Špendlíková, Ph.D.: Radioaktivita v přírodě

11:00 doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.: Počítačové zabezpečení fyzikálního experimentu COMPASS v CERN

11:30 Ing. Tereza Hanušová: Neviditelný zachránce - ionizující záření v medicíně

13:30 Ing. Olga Rusňáková, Ph.D.: Jízda do mikrosvěta

14:00 Ing. Petr Kolenko, Ph.D.: Urychlovače pro biologii

 

Současně probíhá Den otevřených dveří na detašovaném pracovišti v Děčíně:

1. 2. 2017 – Děčín (detašované pracoviště Katedry softwarového inženýrství)

 

V programu mohou nastat změny, sledujte tyto stránky.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.