Systémové upozornění
Hlavní informace

V rámci projektu ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network, Socrates) pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) ČVUT v Praze od pondělí 13. března do pátku 17. března 2017 kurz Aplikace ionizujícího záření. Kurzu se zúčastní 20 studentů z Mnichova, Leuvenu, Vídně, Milána, Madridu, Varšavy a Paříže.

Přednášející z katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI seznámí účastníky kurzu s nejnovějšími metodami, které využívají ionizující záření nejen v medicíně, ale i v geologii a při studiu uměleckých památek.
Součástí kurzu jsou praktická cvičení v moderních laboratořích a exkurze do Protonového centra v Praze.

Tisková zpráva

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.