Systémové upozornění
Hlavní informace

Prezentace firem, výzkumných center a účastů působících v oblasti aplikované fyziky a fyzikálního výzkumu, které mají zájem o studenty a absolventy technických a přírodovědných oborů. Firmy nabízí jak pracovní místa, tak některé i možnou spolupráci během studia např. formou stáží.

Místo: V Holešovičkách 2, Praha 8, vestibul budovy T + posluchárna T1
Čas: od 10.00 do 14.30

Se zaměstnavateli se můžete po celou dobu konání akce potkat u stánků, jako doprovodný program budou probíhat i krátké přednášky o činnosti jednotlivých firem a ústavů.

Kdo určitě bude? např. Crytur, Meopta, ATG, Medicem Institute, inSophy, Fyzikální ústav AV ČR. Program bude postupně upřesněn na https://www.careermarket.cz/careermarket/den-firem-pro-fyziku

Den firem pro fyziku je organizován Cereermarketem ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK a s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT.

DFF_plakat_2017.jpg

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.