Systémové upozornění
Hlavní informace

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská zve všechny zájemce o studium na Den otevřených dveří. Přijďte zjistit, co vás zajímá, a poznejte svou budoucí alma mater!

Kdy?

V úterý 28. listopadu 2017.

Kde?

Všude u nás na Jaderce:

 • v hlavní budově na Starém Městě, Břehová 7, Praha 1
 • v budově u Karlova náměstí, Trojanova 13, Praha 2
 • v budově v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8

Od kdy do kdy?

od 9.00 do 15.00 hod. 

Co vás čeká?

Na všech uvedených místech pestrý program. V hlavní budově Břehová 7, Praha 1  v 1. patře budou připraveny infostánky o všech oborech a katedrách (vědeckých pracovištích) naší fakulty. Bude možné diskutovat se stávajícími studenty Jaderky i pedagogy. Připraveny jsou oblíbené exkurze školního jaderného reaktoru VR - 1 Vrabec, prohlídka Tokamaku Golem s přednáškou o termojaderné fúzi, bude možnost se opět podívat do laboratoří jaderné chemie a pracovišť, která se zabývají strukturou materiálů. NOVINKY: exkurze k výpočetnímu klastru a možnost navštívit 2 specializovaná pracoviště v nemocnici Motol, kde pracují naši absolventi. Rozhodně si nenechte ujít krátké přednášky, jejichž seznam je uveden níže.

Hlavní program v budově FJFI v Břehové

9.00 – 12.30 a 14.00 – 15.00

 • interaktivní expozice s výkladem
 • informace o studiu
 • krátké přednášky
 • diskuzní klub se studenty fakulty
 • registrace na vybrané exkurze
 • prohlídky pracovišť

12.30

 • hlavní informativní přednáška o studiu a přijímacím řízení na FJFI ČVUT (místnost 103)
  • obory
  • uplatnění absolventů
  • zahraniční spolupráce a studium v zahraničí 
  • sportovní a společenské aktivity

Exkurze a prohlídka pracovišť Břehová

9.45

 • Školní jaderný reaktor VR-1 Vrabec – po registraci (u expozice katedry jaderných reaktorů, s sebou nutno vzít OBČANSKÝ PRŮKAZ) odjezd MHD s doprovodem z Břehové do Troje. Exkurze trvá celé dopoledne, odjezd opět MHD zpět z Troje do budovy v Břehové na hlavní přednášku o studiu (od 12.30 hod.).

10.00

 • Jaderná chemie – prohlídka laboratoří v budově v Břehové, hromadný odchod od infostánku katedry jaderné chemie.
 • Exkurze k výpočetním systémům – zájemce seznámíme s hardwarovým vybavením pro vysoce výkonné vědecké výpočty. Kromě parametrů a výkonu výpočetních strojů se účastníci exkurze dozvědí i o způsobu počítání na tomto typu systémů – hromadný odchod od expozice katedry matematiky (budova v Břehové) a přejezd MHD do budovy v Trojanově ul. Exkurze bude trvat tak, aby se stihlo opět přejet do Břehové na hlavní přednášku o studiu od 12.30 hod.

11.00

 • Jaderná chemie – hromadný odchod od infostánku katedry jaderné chemie – prohlídka laboratoří v budově v Břehové.

11.30

 • Fúzní reaktor – tokamak GOLEM – spoutejte energii hvězd! – prohlídka tokamaku a přednáška o termojaderné fúzi - budova v Břehové

13.45

 • Školní jaderný reaktor VR-1 Vrabec – na exkurzi je nutno se registrovat s uvedením čísla OP, ten je nutno mít s sebou; odjezd MHD s doprovodem z Břehové do Troje (po hlavní přednášce o studiu)

14.00

 • Fúzní reaktor – tokamak GOLEM – spoutejte energii hvězd! – prohlídka tokamaku a přednáška o termojaderné fúzi - budova v Břehové
 • Exkurze k výpočetním systémům - zájemce seznámíme s hardwarovým vybavením pro vysoce výkonné vědecké výpočty. Kromě parametrů a výkonu výpočetních strojů se účastníci exkurze dozvědí i o způsobu počítání na tomto typu systémů – hromadný odchod od expozice katedry matematiky (budova v Břehové) a přejezd MHD do budovy v Trojanově ul. Exkurze bude trvat tak, aby se stihlo opět přejet do Břehové na hlavní přednášku o studiu od 12.30 hod.
 • Cesta do mikrosvěta pevných látek – exkurze do laboratoří katedry inženýrství pevných látek (KIPL) - hromadný odchod od expozičního stánku KIPL v Břehové a odjezd MHD v doprovodu do budovy v Trojanově ulici.
 • Radiologická fyzika - exkurze na 2 specializovaná pracoviště FN Motol: Nukleární medicína (max. 25 osob) a Radioterapie (max. 20 osob) – hromadný odchod z budovy v Břehové po hlavní přednášce – informace a registrace u expozice katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (KDAIZ)

UPOZORNĚNÍ

Zájemci o prohlídku reaktoru VR-1 Vrabec se mohou registrovat od 9.00 hod. v hlavní budově v Břehové v prvním patře u expozice stánku katedry jaderných reaktorů. K registraci je nutný OBČANSKÝ PRŮKAZ. Na exkurze se bude odjíždět MHD hromadně z Břehové.

Prohlídka pracovišť Trojanova

9.00 – 15.00

 • Katedra matematiky – po celý den bude možno navštívit pracoviště Katedry matematiky. Zájemci budou moci získat podrobné informace o výuce matematiky i o nabízených studijních oborech garantovaných katedrou a uplatnění v praxi. Bude možno si prohlédnout zejména počítačové místnosti využívané při výuce a počítačové systémy pro vysoce výkonné počítání. Kontaktní osoba: doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. (tel.: 224 358 553)
 • Katedra fyzikální elektroniky 1 – po celý den je možné nahlédnout do laserových, počítačových a elektronických laboratoří, které se nacházejí ve 2. a 3. patře (zahněte vlevo od schodů v příslušných patrech). Kontaktní osoba: Josef Blažej (mob.: 774 139 637)

14.30 – 16.00

 • Katedra materiálů - ukázka práce na elektronovém mikroskopu, mikro a nanoindentoru, prohlídka metalografického pracoviště kdykoli ve výše zmíněném časovém rozmezí. 3. patro v budově v Trojanově, kontaktní osoba: Ing. Aleš Materna, Ph.D. (tel.: 224 358 515) 

Prohlídka pracovišť V Holešovičkách

9.00 – 15.00

 • Katedra fyzikální elektroniky 2 – po celý den je možné nahlédnout do nanotechnologických a holografických laboratoří. Vstup do laboratoří je skrze propojovací tubus v 1. patře z výškové budovy nebo vchodem k jadernému reaktoru. Následně pokračujte do 2. patra nižší budovy. Kontaktní osoba: RNDr. Jan Proška (tel.: 221 912 416)

Přednášky (Břehová)

místnost Atrium - přízemí

 • 9.30 – Virtuální experimenty na supervýkonných počítačích pro supervýkonné lasery (doc. Ing. Ondřej Klimo, Ph.D.)
  • Na ELI Beamlines se připravují náročné experimenty, ve kterých jsou různé terče ozařovány supervýkonným laserem. Tyto experimenty je zapotřebí modelovat pomocí počítačových simulací, které vzhledem k délce a náročnosti výpočtu často probíhají na superpočítačích. V krátké přednášce vám představíme jeden konkrétní příklad simulace urychlování relativistického svazku elektronů.
 • 10.00 – Jednotlivé fotony a jejich využití při měřeních v kosmické technice (prof. Ing. Ivan Procházka, DrSc.)
  • V přednášce budou stručně popsány světově unikátní detektory jednotlivých fotonů, které byly vyvinuty na naší katedře. Společně s těmito detektory byly vyvinuty i nové měřící metody, které umožňují měřit kosmické vzdálenosti a přenášet přesný čas ze Země do kosmu; obojí s extrémní přesností. Dále bude popsána naše účast v několika kosmických projektech.
 • 10.30 – Radiofarmaka a nukleární medicína (Ing. Petra Mičolová)
  • Zájemci budou nejprve seznámeni s přípravou radiofarmak a následně s principy jejich podání pacientům na klinice nukleární medicíny.
 • 11.00 – Struktura materiálu (Ing. Petr Kolenko, Ph.D.)
  • Během přednášky se dozvíte, jak důležitou roli v aplikaci hraje vnitřní struktura materiálu.
 • 13.30 – Zvonit či nezvonit (Ing. Ondřej Kovářík, Ph.D.)
  • Největší český zvon Zikmund očima materiálových inženýrů.
 • 14.00 – Sběr dat v CERN (Ing. Vladimír Jarý, Ph.D.)
  • Přednáška představí systém pro sběr dat experimentu COMPASS v CERN, na jehož vývoji se podílí studenti a zaměstnanci katedry softwarového inženýrství.

místnost B13 – přízemí

 • 10.00 – Jízda do mikrosvěta (Ing. Olga Rusňáková, Ph.D.)
 • 13.30 – Jízda do mikrosvěta (Ing. Olga Rusňáková, Ph.D.)
  • Zajímá vás, jak vznikl Vesmír? Chcete vědět, jestli v CERN opravdu vyrábíme černé díry? Přijďte si poslechnout přednášku o fyzice mikrosvěta a experimentech, které se jí zabývají. Dozvíte se, jak vypadal Vesmír těsně po Velkém Třesku, co je kvark-gluonové plazma a jak dokážeme "malé velké třesky" vyrábět v laboratořích v CERN a BNL. Na konci přednášky vám řekneme, co je náplní studia na oboru experimentální jaderná a částicová fyzika.

V programu mohou nastat změny, sledujte tyto stránky.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.