Systémové upozornění
Hlavní informace

Soutěž organizuje společnost Crytur ve spolupráci s portálem Careermarket. Pro autory a školitele třech nejlepších prací jsou připraveny finanční odměny v celkové výši 95 000 Kč.

Přihlašovat lze diplomové práce zaměřené na materiálové vědy, dokončené v akademickém roce 2016/2017 s předpokládaným termínem obhajoby v období 1.1.2017 - 30.6.2017. Uzávěrka přihlášek je 15. 5. 2017 (odevzdání DP lze posunout až do 31. 5. 2017). Práce musí být vypracována v českém, slovenském nebo anglickém jazyce na některé z českých nebo slovenských VŠ.

Podrobnější informace na: www.cenacrytur.cz

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.