Systémové upozornění
Hlavní informace

Model reaktoru, makety paliva a maketu kontejneru CASTOR/VVER-440, stínící materiály a ochranné pomůcky poskytla Katedra jaderných reaktorů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) ČVUT v Praze na výstavu o jaderné energetice, která se koná pod názvem Jaderné dny 2017 na Západočeské univerzitě v Plzni od 20. dubna do 25. května 2017.

Studenti i široká veřejnost mají možnost výstavu shlédnout v přízemí Fakulty strojní ZČU v univerzitním kampusu v Plzni na Borech, od pondělí do soboty v čase od 9 do 17 hodin.

Katedra jaderných reaktorů FJFI v rámci cyklu přednášek pro střední školy zajistila přednášku „Žijeme v poli záření“ Ing. Filipa Fejta.

Svou účastí na sedmém ročníku Jaderných dnů pomáhá FJFI přiblížit oblast využití jaderné energie zejména studentům středních a vysokých škol. Jednotlivé expozice výstavy zahrnují nejen modely různých jaderných zařízení, ale i skutečná zařízení či jejich části a přístroje určené k využití jaderné energie. K vidění je zde například mlžná komora, již zmíněné modely reaktorů a kontejnerů na vyhořelé palivo, maketa palivové kazety nebo model hlubinného úložiště radioaktivního odpadu.

Více informací o akci najdete zde.

Odkaz na fotky ze zahájení https://goo.gl/photos/bH8aLWxCsBVvr4AS6.

Leták

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.