Systémové upozornění
Hlavní informace

První informativní schůzka k výuce jazyků a učebním pomůckám nastupujících doktorandů v akademickém roce 2017/18 se uskuteční dne 10. října 2017 v 9:30 - 11:10 hod. na KJ v Praze 2, Trojanova 13.

Průběh:

1. informace o kurzech druhého cizího jazyka

2. informace o kurzu angličtiny

3. rozřazovací písemná práce z angličtiny - 60 minut, bez použití slovníků či jiných pomůcek

Kromě nově přijatých doktorandů, nechť se schůzky zúčastní i ti doktorandi, kteří dosud výuku nenavštěvovali.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.