Systémové upozornění
Hlavní informace

Dne 9. 10. 2017 vyhlásil AS FJFI volbu kandidáta na děkana FJFI na funkční období 2018-2022, která se uskuteční 11. 12. 2017. Uzávěrka příjmu návrhů je 13. 11. 2017 v 12:00. Podrobnosti viz text vyhlášení volby.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.