Systémové upozornění
Hlavní informace

Dne 26. ledna 2018 uplyne 45 let od zahájení provozu prvního řádkovacího elektronového mikroskopu na ČVUT, byl tak vytvořen základ fraktografického pracoviště a unikátního oboru vědy.

První komerční zařízení tohoto typu bylo vyvinuto v roce 1965. FJFI, jakožto lídr vědy a nových výukových přístupů v ČR, si tento mikroskop pořídila v roce 1973.

Fraktografické pracoviště na na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze se stalo nedílnou součástí pedagogické činnosti katedry materiálů, doposud na něm bylo vypracováno více než 70 diplomových a 20 disertačních prací. Významná je i účast na řešení vědeckovýzkumných projektů (bylo zde řešeno více než 40 grantů), a také při řešení problémů průmyslové praxe.

SEM-1   SEM 2

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.