Systémové upozornění
Hlavní informace

20180306 015 CVUT VIC Ryszawy 1600Dne 6. 3. 2018 proběhla v Metropolitní kapitule u sv. Víta v Praze schůzka děkana kapituly P. ICLic. Mgr. Ondřeje Pávka se zástupci FJFI ČVUT. Hlavním bodem programu bylo hodnocení plnění smlouvy o vzájemné spolupráci při posuzování technického stavu zvonu Zikmund v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.

Schůzky se zúčastnili děkan fakulty prof. Ing. Igor Jex, DrSc., tajemník fakulty Ing. Leopold Vrána, pracovníci katedry materiálů doc. Ing. Jan Siegl, CSc., doc. Dr. Ing. Petr Haušild a dále RNDr. Ing. František Skopec, CSc. Jako host se schůzky zúčastnil rektor ČVUT doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

Po přivítání a krátkém úvodu seznámil doc. Jan Siegl přítomné se stávajícími výsledky prací spojených se sledováním technického stavu zvonu. Doc. Siegl konstatoval, že z hlediska získávání informací o stavu zvonu bylo velmi přínosné zapojení prof. Dr. Ing. Karla Pavelky a Ing. Jaroslava Šediny pracovníků katedry geomatiky FSv ČVUT, kteří provedli fotogrammetrické měření zvonu. Získané výsledky jsou cennými podklady pro další hodnocení stupně poškození zvonu. Na závěr byly naznačeny možnosti dalšího postupu při zajišťování bezpečného provozu zvonu Zikmund.

Rektor ČVUT ocenil průběh i dosažené výsledky spolupráce kapituly a FJFI ČVUT a vyjádřil uspokojení, že do spolupráce byla zapojena i další fakulta ČVUT. Současně přislíbil podporu dalších akcí spojených jak s posuzováním technického stavu, tak s případnými opravami zvonu Zikmund.

 

20180306 033 CVUT VIC Ryszawy 1600

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.