Systémové upozornění
Hlavní informace

V těchto dnech získalo 24 studentek a studentů středních škol z ČR, Izraele, Holandska, Polska a Švédska unikátní možnost dvoutýdenní stáže v laboratořích CERN. Stáž se skládá nejen ze všeobecné prohlídky urychlovače, ale i z vlastní práce pod pohledem odborníků v jednotlivých laboratořích.

238 studentů se přihlásilo do výběrového řízení na dvoutýdenní stáž v laboratořích CERN, z nichž byly komisí IPPOG ČR, jejíž součástí je i Jaderka, vybráni ti nejzapálenějších středoškolačky a středoškoláci. Ti si již nyní užívají svého pobytu v CERN, kde o ně pečují i čeští pracovníci působící na jednotlivých experimentech. Celá stáž probíhá od 27. 5. do 9. 6. a je v rámci „High-School Students Internship Programme“. ČR se mohla do programu zapojit díky dlouhodobě významné spolupráci na výzkumu přímo v CERN a také díky vědeckým a pedagogickým úspěchům skupiny částicové fyziky působící v Praze na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.

Celá řada přihlášek však musela z důvodu omezené kapacity HSSSIP zůstat nevyslyšena, a tak se FJFI ČVUT v spolupráci s Univerzitou Karlovou a Akademií věd rozhodly uspořádat Týdenní školu částicové fyziky, která se bude konat od 17. do 21. září 2018. Tato škola bude probíhat na půdě všech tří institucí a, kromě exkurzí a přednášek, přinese také několik experimentálních úloh pro zpracování samotnými studentkami a studenty.

Foto 1            Foto 2
Porada při vyhodnocování experimentu
(MasterClasses, březen 2018)
Práce na datech z CERN
(MasterClasses, březen 2018)

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.