Systémové upozornění
Hlavní informace

Na konci června vyšel skupině prof. Jexe článek (Probing measurement-induced effects in quantum walks via recurrence) v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů na světě, v Science Advance. Časopisy Nature a Science (včetně Science Advance) jsou světovou špičkou a o publikaci v nich usilují vědci z celého světa, nicméně redakce pečlivě vybírá jen ty nejzásadnější objevy a výsledky výzkumů. I díky této přísné selekci se dostává privilegiu publikace jen hrstce Čechů s opravdu významným vědeckým přínosem.

Jádrem studie je experiment, který umožnil zkoumat vliv měření na dynamiku kvantových částic na dlouhé časové škále s využitím světla. Tato platforma vychází z předchozí průkopnické práce partnerů, jejíž základní principy jsou využívány v řadě jiných laboratoří po celém světě. Rozšířením stávající platformy o kvantová měření se povedlo poprvé sestrojit kvantový simulátor schopný simulovat všechny fundamentální aspekty jedné kvantové částice. Kvantové simulátory reprezentují využití nových kvantových technologií, jejichž nástup je podle většinového názoru vědců, vlád a technologických firem známkou druhé kvantové revoluce. Tato zařízení, s dostatečnou kapacitou, umožní studium řady fyzikálních procesů, které je v podstatě nemožné simulovat na dnešních počítačích, a představují důležitý krok směrem k univerzálnímu kvantovému počítači. Do budoucna se dá tedy předpokládat další výrazný posun při stavbě kvantových super počítačů, na jejichž budování EU před několika lety vyčlenila 1 miliardu eur.

Zkoumání vlivu měření v kvantových procházkách

Plný text článku

Grafika z článku

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.