Systémové upozornění
Hlavní informace

První informativní schůzka k výuce jazyků a učebním pomůckám nastupujících doktorandů v akademickém roce 2018/19 se uskuteční dne 9. října 2018 (úterý) v 9:30 hod. na KJ, místnost 301, Trojanova 13, Praha 2

Průběh:

1. informace o kurzech druhého cizího jazyka

2. informace o kurzu angličtiny

3. rozřazovací písemná práce z angličtiny - 60 minut, bez použití slovníků či jiných pomůcek

Kromě nově přijatých doktorandů nechť se schůzky zúčastní i ti doktorandi, kteří dosud výuku nenavštěvovali.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.