Systémové upozornění
Hlavní informace

Jedno prvenství, dvě třetí místa a čestné uznání si ze Soutěže studentů vysokých škol ve vědecké činnosti (SVOČ) v matematice a informatice přivezla čtveřice reprezentantů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI).

Jedno prvenství, dvě třetí místa a čestné uznání si ze Soutěže studentů vysokých škol ve vědecké činnosti (SVOČ) v matematice a informatice přivezla čtveřice reprezentantů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI).

Finálové kolo soutěže se letos uskutečnilo v Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty a Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně ve dnech 2. - 4. června 2019. Šlo o jubilejní 20. ročník SVOČ, kterou tradičně pořádá Česká matematická společnost ve spolupráci se Slovenskou matematickou společností Jednoty slovenských matematiků a fyziků.

Studentky a studenti FJFI zpravidla ze soutěže neodjíždějí s prázdnou – vloni přivezli tři druhá místa. Letos se svými pracemi uspěli všichni čtyři reprezentanti fakulty.

kategorie M1+M2 (Teorie funkcí a prostory funkcí & Teorie diferenciálních a integrálních rovnic)
3. místo – Tereza Kurimaiová: Lieb-Thirringovy nerovnosti pro vlnovou rovnici s útlumem, školitel: doc. Mgr. David Krejčiřík, PhD., DSc.
3. místo – Michal Tichý: Invariantní řešení a kvalitativní analýza reakčně-difuzních rovnic na rostoucích oblastech, školitel: doc. Ing. Václav Klika, PhD.

kategorie M5+M6 (Algebra, topologie a geometrie & Teorie grafů a kombinatorika)
1. místo – Jan Mazáč: Delonovské množiny uzavřené vůči lineárním zobrazením, školitelka: prof. Ing. Zuzana Masáková, PhD.

kategorie I1+I2 (Teoretická informatika & Umělá inteligence)
Čestné uznání – Václav Košík: Generalized derived words and substitutions closed under derivation, školitelka: prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.

Všem oceněným srdečně blahopřejeme!

SVOC 2019 M1aM2 SVOC 2019 M5aM6 SVOC 2019 I1aI2

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.