Systémové upozornění
Hlavní informace

Osoby, které byly v období od 11. 2. 2020 v Itálii, Íránu, Číně, Hongkongu, Singapuru, Japonsku a Jižní Koreji, jsou v riziku, že mohly být vystaveny infekci koronavirem. Takové osoby se nesmí po dobu 14 dní od návratu do ČR zdržovat v prostorách a provozech univerzity, zejména účastnit se výuky, navštěvovat menzy, knihovny, pracovny a další společné prostory a musí se řídit níže uvedenými pravidly. V souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací a k zamezení rizika pro naše studenty a pracovníky není možno - dle nařízení pana rektora - do výše uvedených oblastí až do odvolání pracovně cestovat a vysílat studenty.

Preventivní opatření, jak snížit riziko nakažení koronavirem

 • Umývejte si ruce mýdlem a nebo používejte antibakteriální gel s obsahem alkoholu
 • Při kašli a kýchání si zakrývejte nos a ústa kapesníkem nebo použijte roušku
 • Vyvarujte se úzkému kontaktu s osobami, které mají příznaky nachlazení nebo chřipky
 • Dbejte na dostatečnou tepelnou úpravu masa a vajec

Pokud se u vás vyskytnou příznaky respiračního onemocnění (dušnost, kašel, teplota)

 • Zůstaňte doma nebo na koleji a vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi
 • Telefonicky kontaktujte lékaře nebo lékařskou pohotovost a informujte je o případném pobytu v rizikové oblasti.

Pokud jste navštívili rizikovou oblast

Kontaktujte Hygienickou stanici hlavního města Prahy:

pí. Marešová
Tel.: +420 241 010 334
Mobil: +420 733 673 949
Pohotovostní linka (v noci): +420 733 673 900

Do karantény spolu s nemocným v případě potvrzení nákazy musejí i lidé, kteří byli spolu s ním v době, kdy se u něj příznaky projevily.

Důležité kontakty

Registrace v systému pomoci:

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mobil: +420 724 176 314
Telefon: +420 22435 3672

Kontaktní osoba pro přijíždějící výměnné studenty:
Jaroslav Krpec, Incoming Student Coordinator, International Office
Tel: +420 224 353 495
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Kontaktní osoba pro zahraniční studenty samoplátce:
Erika Ľahká, Study at CTU Project Coordinator
Tel: +420 224 353 401
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Osoby, které byly od 11. 2. 2020 v rizikových oblastech (Itálie, Čína, Hongkong, Írán, Singapur, Jižní Korea, Japonsko), se nesmí po dobu 14 dní od návratu do ČR zdržovat v prostorách a provozech univerzity, zejména účastnit se výuky, navštěvovat menzy, knihovny, pracovny a další společné prostory a musí se řídit následujícími pravidly:

 • ohlásí své údaje (jméno, tel., e-mail, místo, odkud přijeli, datum návratu, místo pobytu v ČR) svému nadřízenému, ten je předá na koordinační bod podpůrného systému p. Kinkalové (do 8. 3. zástup p. Ruckerová: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. +420 224 353 493).
 • po dobu 14 dní se budou izolovat od kontaktu s dalšími osobami (v max. možné míře). K tomu je stanoveno několik postupů: 

       - pracovníci, kteří mohou pracovat formou home office, využijí této možnosti, 

     - u thp. a děl. pracovníků budou nastaveny překážky na straně zaměstnavatele a zůstanou doma (s plným platem). 

 • studentům bude po dobu 14 dní od návratu z uvedené oblasti omluvena výuka (bude třeba prokázat přítomnost v oblasti nebo průjezd (i čestným prohlášením)). Studentům by mělo být maximálně umožněno distanční studium či poskytnuty materiály k samostudiu.
 • pokud jsou studenti ubytováni na koleji, spojí se SÚZ a přesunou se na izolované patro hotelu na Masarykově koleji.
 • pokud se u osob vystavených riziku objeví příznaky typu chřipky nebo respiračních onemocnění, neprodleně toto nahlásí našemu koordinačnímu bodu podpůrného systému a telefonicky se spojí s lékařem či hygienickou stanicí (+420 733 673 949, v noci: +420 733 673 900). 

Minimalizujte na nutnou míru pohyb v zahraničí v rámci služebních cest do stabilizace situace. Pokud budete cestovat do zahraničí, registrujte se v systému DROZD: https://drozd.mzv.cz.

AKTUÁLNÍ INTERNÍ INFORMACE:

Ke snížení rizika nákazy koronavirem vyšel 6. 3. 2020 nový Příkaz rektora č. 7/2020.

POZOR: Aktuální opatření pro osoby přijíždějící z oblastí výskytu koronaviru COVID-19 – Čína, Hong Kong, Itálie, Írán, Japonsko, Singapur, Jižní Korea.

POZOR: rizikové oblasti v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19 byly rozšířeny na celou Itálii.

 

Rektor ČVUT upozorňuje na dodržování zvýšené hygieny po cestě MHD v Praze.

Information in English.

 

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictví ČR: https://www.mzcr.cz/

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruhttp://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Web Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občanyhttp://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanicehttp://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Web Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

Stránka Ministerstva pro místní rozvoj ČR týkající se případného rušení zájezdů do rizikových lokalit: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-objevil-koronavirus

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.