Systémové upozornění
Hlavní informace

Fotochemický reaktor představí ve čtvrtek 7. května 2020 od 10.00 hod. doc. Václav Čuba z katedry jaderné chemie Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Ukáže, nejen k čemu všemu může takový reaktor sloužit, ale představí i další možnosti uplatnění fotochemie, kterou se vědci a studenti na fakultě zabývají. Po představení fúzního reaktoru tokamak Golem a štěpného jaderného reaktoru VR-1 Vrabec tak na Facebooku fakulta představí své další pracoviště.

Fotochemie Vaclav Cuba il„Chemie má na naší fakultě velmi důležité postavení – ostatně naše katedra byla jednou ze tří, které v roce 1955 fakultu tvořily. Dnes má naše vědecko-výzkumná činnost poměrně široký záběr od přepracování vyhořelého jaderného paliva až po výzkum léků, především radiofarmak,“ vysvětluje doc. Václav Čuba z katedry jaderné chemie FJFI.

Katedra se mimo jiné velmi aktivně hned v prvních dnech omezení kontaktní výuky zapojila do pomoci v boji s epidemií viru Covid-19 výrobou dezinfekce Anti-COVID. „V době akutního nedostatku dezinfekce jsme laboratoře proměnili v manufakturu, abychom co nejrychleji mohli vyrábět AntiCOVID pro vlastní potřeby, ale také pro další instituce hl. m. Prahy, Fakultní nemocnici Motol, Leteckou záchrannou službu Liberec či Horskou službu ČR a další. Vyzkoušeli jsme si tak, jaké to je přejít z laboratorního provozu do výroby ve větším rozsahu,“ doplňuje doc. Václav Čuba.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.