Systémové upozornění
Hlavní informace

Detektory pro částicovou fyziku, radiační zobrazování, či třeba sledování kosmického počasí – s tím vším mají zkušenosti pracovníci Centra aplikované fyziky a pokročilých detekčních systémů (CAPADS: Center of Applied Physics and Advanced Detection Systems) z katedry fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). O tom všem i o tom, co přesně v CAPADS dělají, promluví ve čtvrtek 21. května 2020 od 10.00 hod. na Facebooku fakulty v cyklu K jádru věci.

Polovodičové detektory budou v online přenosu ukazovat Miroslav Havránek a Michal Marčišovský z katedry fyziky. „Původně byla technologie polovodičových pixelových detektorů vyvinuta pro fyziku vysokých energií, jakých dosahuje například Velký hadronový urychlovač LHC v CERNu, ale jejich uplatnění dalece přesahuje základní výzkum. Detektory vyvinuté v CAPADS, je možné využít třeba na medicínských urychlovačích pro radioterapii, v oblasti defektoskopie nebo dozimetrie,“ říká Miroslav Havránek.

wafer Ten během přenosu ukáže, jak se navrhují monolitické aktivní pixelové senzory (MAPS), které mají sensor i vyčítací elektroniku s několika miliony tranzistorů integrovanou v jediném křemíkovém elektronickém čipu.

Unikátní detektor z FJFI se už také téměř rok pohybuje na oběžné dráze Země, kde sleduje takzvané kosmické počasí a radiační pole v okolí Země. „Radiace je jednou ze zásadních překážek expanze člověka do vesmíru a náš detektor umožní přesné sledování radiačního pole a identifikaci jednotlivých částic, takže můžeme lépe studovat jeho vlastnosti,“ vysvětluje Michal Marčišovský. V přenosu také upřesní, jak detektor a jeho přípravu na cestu do kosmu spolu s firmou e.s.c. aerospace v rámci CAPADS realizovali.

Cyklus živých přenosů na Facebooku Jaderky už představil čtyři oblasti – můžete se na ně podívat i zpětně: představení fúzního reaktoru tokamak Golem, štěpného jaderného reaktoru VR-1 Vrabec, fotochemického reaktoru katedry jaderné chemie a tenké vrstvy katedry inženýrství pevných látek.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.