Systémové upozornění
Hlavní informace

Zveřejňování údajů o řízení ke jmenování profesorem
na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze

 

Uchazeč Zahájení řízení Obor Téma přednášky
doc. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.
(KDAIZ FJFI ČVUT v Praze)
5. 11. 2020 Aplikovaná fyzika Cesta k 3D rentgenové fluorescenční analýze
doc. Ing. Martin Nikl, CSc.
(FZÚ AV ČR)
5. 11. 2020 Aplikovaná fyzika Multicomponent oxide scintillators: Physical mechanisms, defects, material optimization and persistent bottlenecks
doc. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
(Technická univerzita Ostrava)
5. 11. 2020 Aplikovaná fyzika Optické metody charakterizace tenkých a plazmových vrstev
doc. Ing. Jiří Fürst, Ph.D.
(Ústav technické matematiky, FS ČVUT v Praze)
28. 11. 2019 Aplikovaná matematika Matematické modelování a numerické simulace turbulentního proudění
doc. Dr. Jesús Guillermo Contreras Nuňo
(KF FJFI ČVUT v Praze)
24. 5. 2018 Fyzika Photoproduction of vector mesons at the LHC: Shining light into high-energy QCD
 
doc. Dr. Boris Tomášik
(KF FJFI ČVUT v Praze)
12. 10. 2017 Fyzika Čo nám hovoria anizotropie v relativistických jádrových zrážkach
doc. Dr. Ing. Petr Haušild 1. 6. 2017 Fyzikální a materiálové inženýrství
doc. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D. 4. 6. 2015 Aplikovaná matematika
doc. Ing. Goce Chadzitaskos, CSc. 28. 11. 2013 Aplikovaná fyzika
doc. Ing. Richard Liska, CSc . 31. 5. 2012 Aplikovaná matematika
doc. RNDr. Drahoslava Janovská, CSc. 26. 4. 2012 Aplikovaná matematika
doc. Ing. Eduard Hulicius, CSc. 6. 10. 2011 Aplikovaná fyzika
doc. Dr. Ing. Michal Beneš 27. 1. 2011 Aplikovaná matematika
doc. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc. 25. 11. 2010 Aplikovaná fyzika
doc. Dr. RNDr. Jiří Luňáček 25. 3. 2010 Aplikovaná fyzika
doc. Dr. RNDr. Miroslav Karlík 26. 11. 2009 Fyzikální a materiálové inženýrství
doc. Ing. Jan Kučera, CSc. 26. 3. 2009 Jaderná chemie
doc. RNDr. Leopold Herrmann 29. 1. 2009 Aplikovaná matematika
doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. 29. 1. 2009 Aplikovaná matematika
doc. Ing. Anton Fojtík, CSc. 9. 10. 2008 Aplikovaná fyzika
doc. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc. 29. 5. 2008 Aplikovaná fyzika
doc. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc. 21. 3. 2007 Fyzikální a materiálové inženýrství
doc. RNDr. Vladislav Šimák, DrSc. 30. 11. 2006 Fyzika
doc. Ing. Jiří Limpouch, CSc. 1. 6. 2006 Aplikovaná fyzika
doc. Ing. Jiří Kunz, CSc. 1. 6. 2006 Fyzikální a materiálové inženýrství

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.