Systémové upozornění
Hlavní informace

Zveřejňování údajů o zahájení habilitačního řízení
na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze

 

Uchazeč Zahájení řízení Obor Habilitační práce Téma přednášky
Ing. Ondřej Turek, Ph.D.
(PřF OU)
21. 5. 2020 Aplikovaná matematika Algebraic problems in quantum mechanics on graphs Periodické kvantové grafy a Bethe–Sommerfeldova hypotéza
Ing. Petr Průša, Ph.D.
(
KDAIZ FJFI ČVUT)
11. 4. 2019 Aplikovaná fyzika Scintilační vlastnosti granátů (Lu, Gd)3(Al, Ga)5O12: Ce a jejich optimalizace Granátové scintilátory a jejich charakterizace metodou amplitudové spektrometrie
Ing. Pavel Peterka, Ph.D.
(UFE)
13. 12. 2018 Aplikovaná fyzika Self-sweeping of laser wavelength in fiber lasers Vláknové lasery se samovolným rozmítáním vlnové délky v širším kontextu laserové fyziky
Ing. Jiří Hrivnák, Ph.D.
(KF FJFI ČVUT v Praze)
15. 11. 2018 Fyzika Multivariate Fourier-Weyl Transforms and their Applications Fourier-Weyl Transforms and Their Applications
Ing. Jan Pšikal, Ph.D.
(KFE FJFI ČVUT v Praze)
4. 10. 2018 Aplikovaná fyzika Simulation studies of laser-driven ion acceleration by ultrashort laser pulses Urychlování iontů ultrakrátkými laserovými impulzy
 
RNDr. Ján Nemčík, CSc.
(KF FJFI ČVUT v Praze)
4. 10. 2018 Fyzika Diffractive Electroproduction of Vector Mesons off Nuclei: Selected Topics Heavy quarks as the probe for the medium created in heavy ion collisions
 
RNDr. Pavel Krejčí, CSc.
(FSv ČVUT v Praze)
24. 5. 2018 Aplikovaná matematika Hysteresis in smart materials Interakce proudící kapaliny a deformovatelného porézního prostředí
 
Dr. rer. nat., Mgr. Jaroslav Bielčík, MSc.
(KF FJFI ČVUT v Praze)
24. 5. 2018 Fyzika Fyzika kvarkov ťažkých vóní Póvabné a krásne vóne kvarkovo - gluónovej prapolievky
 
RNDr. Eva Mihóková, CSc.
(FZÚ AV ČR)
24. 5. 2018 Aplikovaná fyzika Delayed recombination decay, thermal ionization and quantum tunneling in scintillating materials  Losses of fast scintillation light
 
Ing. Milan Kuchařík, Ph.D.
(KFE FJFI ČVUT v Praze)
25. 1. 2018 Aplikovaná matematika Numerické metody pro remapování veličin v kontextu nepřímé lagrangeovsko-eulerovské hydrodynamiky Nepřímé langrangeovsko-eulerovské metody pro hydrodynamiku
 
Ing. Martin Štefaňák, Ph.D.
(FJFI ČVUT v Praze)
23. 11. 2017 Fyzika Quantum Walks Trapping in quantum walks
 
Ing. Petr Kolenko, Ph.D.
(FJFI ČVUT v Praze)
23. 11. 2017 Aplikovaná fyzika Protein:ligand interactions viewed by macromolecular X-ray crystallography Význam synchrotronových měření a vazby ligandů v návrhu léčiv
 
Mgr. Ing. Tomáš Bodnár, Ph.D.
(FS ČVUT v Praze)
12. 10. 2017 Aplikovaná matematika Numerical Simulation of Incompressible Flows in Environmental and Biomedical Applications Modelování krevní srážlivosti v proudící krvi
 

Agnieszka Maria Tereszkiewicz, Ph.D.
(Institute of Mathematics,
University of Bialystok, Poland)

28. 2. 2017 Aplikovaná matematika Special functions and Weyl groups Special functions and Weyl groups
 
RNDr. Ján Kozempel, Ph.D. 13. 2. 2017 Jaderná chemie
Ing. Tomáš Hobza, Ph.D. 12. 1. 2017 Aplikovaná matematika
Ing. Štěpán Starosta, Ph.D. 8. 12. 2016 Aplikovaná matematika
RNDr. Barbara Zitová, Ph.D. 8. 12. 2016 Aplikovaná matematika
Ing. Václav Klika, Ph.D. 17. 3. 2016 Aplikovaná matematika
Ing. Mojmír Němec, Ph.D. 4. 6. 2015 Jaderná chemie
Ing. Hanuš Seiner, Ph.D. 4. 6. 2015 Aplikovaná fyzika
Jesus Guillermo Contreras Nuno, Ph.D. 4. 6. 2015 Fyzika
Ing. Martin Nikl, CSc. 5. 3. 2015 Aplikovaná fyzika
Ing. Ĺubomíra Dvořáková, Ph.D. 5. 3. 2015 Aplikovaná matematika
Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. 20. 11. 2014 Aplikovaná matematika
Ing. Ondřej Klimo, Ph.D. 20. 11. 2014 Aplikovaná fyzika
Ing. Petr Cintula, Ph.D. 5. 6. 2014 Aplikovaná matematika
RNDr. Jan Mlynář, Ph.D. 28. 3. 2013 Aplikovaná fyzika
Ing. Ľubomír Sklenka, Ph.D. 28. 3. 2013 Aplikovaná fyzika
Ing. Tomáš Vrba, Ph.D. 30. 1. 2014 Aplikovaná fyzika
Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D. 31. 1. 2013 Aplikovaná matematika
Ing. Jaroslav Tintěra, Ph.D 26. 4. 2012 Aplikovaná fyzika
RNDr. Ivana Pultarová, Ph.D. 26. 4. 2012 Aplikovaná matematika
Ing. Tomáš Trojek, Ph.D. 26. 4. 2012 Aplikovaná fyzika
Ing. Libor Šnobl, Ph.D. 26. 1. 2012 Fyzika
Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D. 26. 1. 2012 Jaderná chemie
Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. 27. 1. 2011 Aplikovaná matematika
Ing. Václav Čuba, Ph.D. 27. 1. 2011 Jaderná chemie
Michal Šumbera, CSc. DSc. 25. 11. 2010 Fyzika
Ing. Luděk Beneš, Ph.D. 3. 6. 2010 Aplikovaná matematika
Mgr. Dr. Boris Tomášik 25. 3. 2010 Fyzika
Ing. Rostislav Silber, CSc. 25. 3. 2010 Jaderná chemie
Dr. Ing. Petr Haušild 25. 3. 2010 Fyzikální a materiálové inženýrství
Ing. Severin Pošta, Ph.D. 28. 1. 2010 Aplikovaná matematika
Ing. Ladislav Kalvoda, CSc. 29. 1. 2009 Aplikovaná fyzika
RNDr. Jan Chleboun, CSc. 29. 1. 2009 Aplikovaná matematika
RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. 9. 10. 2008 Aplikovaná matematika
RNDr. Petr Sváček, Ph.D. 29. 5. 2008 Aplikovaná matematika
Ing. Anton Fojtík, CSc. 29. 11. 2007 Aplikovaná fyzika
Ing. Miroslav Virius, CSc. 29. 11. 2007 Aplikovaná matematika
Ing. Jan Siegl, CSc. 6. 3. 2007 Fyzikální a materiálové inženýrství
Ing. Jan Jakůbek, Ph.D. 29. 12. 2006 Aplikovaná fyzika
RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. 21. 12. 2006 Fyzika
Ing. Irena Kratochvílová, PhD. 27. 2. 2006 Fyzikální a materiálové inženýrství
Ing. Dr. Jaroslav Kuba, PhD. 1. 6. 2006 Aplikovaná fyzika

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.