• Soustředění TCN 2021

  TCN je letní soustředění pro středoškoláky se zájmem o matematiku, fyziku, chemii a IT pořádaný studenty Jaderky. Krom letních radovánek jsou na programu přednášky odborníků a exkurze na vědecká pracoviště.
  Web TCN 2021.

 • 2. kolo přijímacího řízení

  Podávat přihlášky do bakalářského studia pro rok 2021/22 je možné až do 6. 9. 2021. Více informací naleznete zde.

  Studentům je navíc v souvislosti s pandemií COVID19 prominuta přijímací zkouška.

 • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

  FJFI je pedagogicko-vědecké centrum zaměřené především na hraniční témata mezi moderní vědou a jejími praktickými aplikacemi v technice, medicíně, ekonomii, biologii, ekologii a dalších oborech. Je prototypem tzv. výzkumné fakulty.

 • CERN

  Mezinárodní spolupráce

  Odborně s fakultou těsně spolupracují nejen ústavy Akademie věd ČR, ale i více než 75 univerzit, vědeckých institucí a firem z více než 45 zemí světa, včetně velkých mezinárodních výzkumných center jako je CERN, ITER, BNL, ELI, SÚJV Dubna apod.

 • Věda a výzkum

  Výzkum na fakultě pokrývá celou oblast jaderné fyziky a chemie, moderní technologické aplikace fyziky a také rychle se rozvíjející oblasti matematiky a informatiky. Naše fakulta má jeden z největších vědeckých výkonů v rámci ČVUT.

 • Školní jaderný reaktor VR-1

  Školní jaderný reaktor VR-1 v Troji slouží k výuce studentů naší fakulty i 12 dalších fakult z ČR. Probíhá zde výcvik zaměstnanců jaderných elektráren, mezinárodní kurzy zaměřené na reaktorovou fyziku apod.

 • Pro veřejnost

  Nežijeme jen vědou! Středoškolákům nabízíme soustředění TCN, přípravné kurzy či Týden vědy, starší generaci nabízíme Univerzitu třetího věku a všem milovníkům přírodních věd přednášky, konference a kurzy sebevzdělávání. Nově také pořádáme vzdělávací kurzy pro pedagogy v rámci DVPP.

Systémové upozornění

Aktuality

2. 5.
2021

Přijímací řízení pro akademický rok 2021-22

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze pokračuje v přijímacím řízení do studia v Praze a Děčíně  a vyhlásila náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do studia pro následující akademický rok 2021-2022. Fakulta má všechny tradiční i nové studijní programy akreditovány. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení. Přihlášky do bakalářského studia se přijímají až do 6. 9. 2021 a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 30. 6. 2021. Přijímací zkouška do bakalářského studia je vzhledem k opatřením souvisejicím s pandemií COVID19 prominuta. Podrobnosti jsou zde.

28. 1.
2021

Informace k průběhu letního semestru 2020-21

Akademický rok 2020-2021 pokračuje zkouškovým obdobím letního semestru a státními závěrečnými zkouškami. Úplný přehled podává Časový plán akademického roku 2020-2021. Opatření a informace v mimořádné situaci shrnuje vyhláška č. 2/2021.

Hlavní informace

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.