• Den otevřených dveří na Jaderce: 25. ledna 2022

  Den otevřených dveří na Jaderce se blíží! Zjistěte, co vás zajímá a poznejte svou budoucí alma mater!

   

 • Přípravný kurz matematiky a fyziky pro přijímací zkoušky

  Připojte se k bezplatnému online kurzu určenému především studentům středních škol. Kurz je pojat jako ideální příprava nejen k přijímacím zkouškám na vysoké školy technického typu, ale i k maturitní zkoušce na SŠ.

 • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

  FJFI je pedagogicko-vědecké centrum zaměřené především na hraniční témata mezi moderní vědou a jejími praktickými aplikacemi v technice, medicíně, ekonomii, biologii, ekologii a dalších oborech. Je prototypem tzv. výzkumné fakulty.

 • CERN

  Mezinárodní spolupráce

  Odborně s fakultou těsně spolupracují nejen ústavy Akademie věd ČR, ale i více než 75 univerzit, vědeckých institucí a firem z více než 45 zemí světa, včetně velkých mezinárodních výzkumných center jako je CERN, ITER, BNL, ELI, SÚJV Dubna apod.

 • Věda a výzkum

  Výzkum na fakultě pokrývá celou oblast jaderné fyziky a chemie, moderní technologické aplikace fyziky a také rychle se rozvíjející oblasti matematiky a informatiky. Naše fakulta má jeden z největších vědeckých výkonů v rámci ČVUT.

 • Školní jaderný reaktor VR-1

  Školní jaderný reaktor VR-1 v Troji slouží k výuce studentů naší fakulty i 12 dalších fakult z ČR. Probíhá zde výcvik zaměstnanců jaderných elektráren, mezinárodní kurzy zaměřené na reaktorovou fyziku apod.

 • Pro veřejnost

  Nežijeme jen vědou! Středoškolákům nabízíme soustředění TCN, přípravné kurzy či Týden vědy, starší generaci nabízíme Univerzitu třetího věku a všem milovníkům přírodních věd přednášky, konference a kurzy sebevzdělávání. Nově také pořádáme vzdělávací kurzy pro pedagogy v rámci DVPP.

Systémové upozornění

Aktuality

5. 1.
2022

Den otevřených dveří na Jaderce v úterý 25. ledna 2022

V úterý 25. ledna 2022 od 9.00 hod. pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze Den otevřených dveříZájemci o studium si budou moci prohlédnout chemické laboratoře, fúzní reaktor tokamak Golem, virtuální klinický urychlovač a další zařízení. Během dopoledne bude také probíhat série minipřednášek a v pravé poledne pak hlavní přednáška. 

29. 11.
2021

Přijímací řízení pro akademický rok 2022-23

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila přijímací řízení do studia v Praze a Děčíně pro následující akademický rok 2022-2023. Fakulta má všechny tradiční i nové studijní programy akreditovány. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení. Přihlášky do bakalářského a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 30. 4. 2022.

9. 9.
2021

Informace k průběhu zimního semestru 2021-22

Akademický rok 2021-2022 pokračuje zkouškovým obdobím. Úplný přehled podává Časový plán akademického roku 2021-2022. Opatření a informace v mimořádné situaci shrnuje vyhláška č. 4/2021. Od 11. 1. 2022 je účinná aktualizace příkazu rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem.

Hlavní informace

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.