Aktuality

29.11.
2022

Přijímací řízení do bakalářského a navazujícího magisterského studia

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila řádný termín (1. kolo) přijímacího řízení pro následující akademický rok 2023-2024.  Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení (viz níže). Přihlášky do bakalářského studia se přijímají do 30. 4. 2023 a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 30. 6. 2023. Přijímací zkouška do bakalářského studia bude při splnění podmínek stanovených ve směrnici níže prominuta. Bližší informace poskytuje Studijní oddělení fakulty.

Hlavní informace

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.