Systémové upozornění
Hlavní informace

Ustaveno dne 25. června 2014.

prof. Ing. Igor JEX, DrSc.

Děkan FJFI

prof. Dr. Ing. Michal BENEŠ

Proděkan pro pedagogiku

doc. Ing. Václav ČUBA, Ph.D.

Proděkan pro rozvoj fakulty

doc. Ing. Libor ŠNOBL, Ph.D.

Proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky

doc. Ing. Tomáš HOBZA, Ph.D.

Předseda akademického senátu

Ing. Leopold VRÁNA

Tajemník fakulty

doc. Ing. Miroslav ČECH, CSc.

Vedoucí KFE

prof. Ing. Jan JOHN, CSc.

Vedoucí KJCH

prof. Ing. Jiří KUNZ, CSc.

Vedoucí KMAT

doc. Ing. Ladislav KALVODA, CSc.

Vedoucí KIPL

Mgr. Jana KOVÁŘOVÁ

Vedoucí KHVJ

Ing. Jan RATAJ, Ph.D.

Vedoucí KJR

doc. Ing. Miroslav VIRIUS, CSc.

Vedoucí KSI

doc. Ing. Martin ŠTEFAŇÁK, Ph.D.

Vedoucí KF

prof. Ing. Pavel ŠŤOVÍČEK, DrSc.

Vedoucí KM

doc. Ing. Tomáš TROJEK, Ph.D.

Vedoucí KDAIZ

prof. Ing. Nikolaj GANEV, CSc.

Předseda odborové organizace

Mgr. Jarmila ŠTRUNCOVÁ

Knihovna FJFI

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.