Hlavní informace

Zde jsou umístěny dokumenty úřední desky

Zde jsou umístěny dokumenty úřední desky

Dokumenty a předpisy FJFI

Statut FJFI (II. změny, účinnost od 15. 12. 2021)
Statut FJFI (I. změny, účinnost od 31. 3. 2021)
Statut FJFI (účinnost od 29. 11. 2017)

Strategie FJFI 2022+ (20. 6. 2022)

Volební řád AS FJFI (31. 3. 2021)
Jednací řád AS FJFI (31. 3. 2021)

Jednací řád vědecké rady (I. změny, účinnost od 31. 3. 2021)
Jednací řád vědecké rady (účinnost od 31. 1. 2007)

Podmínky studia cizinců na FJFI (29. 11. 2017)
Řád doktorského studia FJFI (19. 6. 2019)
Disciplinární řád ČVUT v Praze a další vnitřní předpisy ČVUT v Praze

Zasedání akademického senátu

Zápisy ze zasedání akademického senátu jsou k dispozici zde.

Studium – doktorské

Pozvánky na konání státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací jsou k dispozici zde.

Obhájené disertační práce jsou evidovány v archivu závěrečných prací FJFI ČVUT v Praze zde.

Celoživotní vzdělávání

Přehled aktuálně nabízených kurzů naleznete na univerzitních webových stránkách czv.cvut.cz. Poskytování CŽV se řídí Řádem celoživotního vzdělávání ČVUT.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.