Systémové upozornění
Hlavní informace

Zde jsou umístěny dokumenty úřední desky

Zde jsou umístěny dokumenty úřední desky

Zasedání akademického senátu

Zápisy ze zasedání akademického senátu jsou k dispozici zde.

Studium – doktorské

Pozvánky na konání státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací jsou k dispozici zde.

Obhájené disertační práce jsou evidovány v archivu závěrečných prací FJFI ČVUT v Praze zde.

Celoživotní vzdělávání

Přehled aktuálně nabízených kurzů naleznete na univerzitních webových stránkách czv.cvut.cz. Poskytování CŽV se řídí Řádem celoživotního vzdělávání ČVUT.

Aktuálně vyhlášená výběrová řízení

Aktuálně nejsou vyhlášena žádná výběrová řízení.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.