Systémové upozornění
Hlavní informace

Zde jsou umístěny dokumenty úřední desky

Zde jsou umístěny dokumenty úřední desky

Zasedání akademického senátu

Zápisy ze zasedání akademického senátu jsou k dispozici zde.

Studium – doktorské

Pozvánky na konání státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací jsou k dispozici zde.

Obhájené disertační práce jsou evidovány v archivu závěrečných prací FJFI ČVUT v Praze zde.

Celoživotní vzdělávání

Přehled aktuálně nabízených kurzů naleznete na univerzitních webových stránkách czv.cvut.cz. Poskytování CŽV se řídí Řádem celoživotního vzdělávání ČVUT.

Výběrová řízení s uzavřeným příjmem přihlášek

Akademický pracovník na Katedře matematiky FJFI: odborný asistent/docent v oboru aplikovaná matematika - přihlášky do 8. 5. 2019

Akademický pracovník na Katedře fyziky FJFI: fyzika plazmatu a termojaderná fúze - přihlášky do 1. 5. 2019

Akademičtí pracovníci na Katedře fyzikální elektroniky FJFI: různé skupiny (5 pracovních míst) - přihlášky do 9. 5. 2019

Odborný asistent na Katedře inženýrství pevných látek FJFI: aplikace difrakce rentgenového záření - přihlášky do 30. 4. 2019

Katedra jaderných reaktorů FJFI: Výběrové řízení pro pracovní pobyt výzkumného pracovníka - seniora v zahraničí - přihlášky do 10. 5. 2019

Postdoktorální místo v oboru matematické fyziky - přihlášky do 30. 11. 2018

Finanční manažer OP VVV - přihlášky do 18. 7. 2018

Projektový manažer OP VVV - přihlášky do 18. 7. 2018

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa akademického pracovníka Katedry jazyků Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro pracoviště Praha - přihlášky do 21. 6. 2018

Senior Researcher in Mathematics - přihlášky do 31. 5. 2018

Výběrová řízení na místa vedoucích pracovníků kateder FJFI (KM, KF, KIPL, KFE, KMAT, KJCH, KDAIZ, KJR, KSI) - přihlášky do 21. 5. 2018

Výběrové řízení na místo vedoucího pracovníka katedry humanitních věd a jazyků - přihlášky do 21. 5. 2018

Postdoc/junior researcher - přihlášky do 13. 4. 2018

Senior Researcher in Physical Electronics – position 1 - přihlášky do 1. 4. 2018 do 23:59 CET

Senior Researcher in Physical Electronics - position 2 - přihlášky do 1. 4. 2018 do 23:59 CET

Senior Researcher in Physical Electronics – position 3 - přihlášky do 1. 4. 2018 do 23:59 CET

Výběrové řízení pro pracovní pobyt výzkumného pracovníka – seniora v zahraničí - přihlášky do 3. 4. 2018

Postdoc/junior researcher (high-energy particle physics) - přihlášky do 26. 3. 2018 do 23.59

Postdoc/junior researcher (Gravity and/or High-energy physics) - přihlášky do 26. 3. 2018 do 23.59

Postdoc/junior researcher (theoretical physics) - přihlášky do 26. 3. 2018 do 23.59

Postdoc/junior researcher (high-temperature plasma physics) - přihlášky do 26. 3. 2018 do 23.59

Senior Researcher in Nuclear Chemistry - přihlášky do 11. 3. 2018 do 23.59 Bruselského času

FJFI ČVUT vypisuje místo doktorandky/doktoranda v odborném týmu projektu s předpokládaným datem nástupu 1.6.2017

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.