Systémové upozornění
Hlavní informace

Zde jsou umístěny dokumenty úřední desky

Zde jsou umístěny dokumenty úřední desky

Zasedání akademického senátu

Zápisy ze zasedání akademického senátu jsou k dispozici zde.

Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

Pozvánky na konání státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací jsou k dispozici zde.

Archiv obhájených prací

Obhájené bakalářské a diplomové práce jsou evidovány v archivu závěrečných prací FJFI ČVUT v Praze zde.

Obhájené disertační práce jsou evidovány v archivu závěrečných prací FJFI ČVUT v Praze zde.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.