Hlavní informace

Dne 13. 12. 2021 se uskutečnila volba kandidáta na děkana FJFI na funkční období 1. 2. 2022 – 31. 1. 2026.

Výsledek hlasování akademického senátu

Osobou navrženou na jmenování děkanem FJFI ČVUT pro funkční období 2022 - 2026 byl v prvním kole hlasování zvolen doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. poměrem hlasů 11:6 (přítomno bylo 17 senátorů).

Výsledek hlasování akademické obce:
Akademičtí pracovníci

prof. Dr. Ing. Michal Beneš : doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.
54 : 52

Studenti

prof. Dr. Ing. Michal Beneš : doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.
87 : 254

 

Shromáždění Akademické obce (AO) FJFI

Akademický senát FJFI v souvislosti s volbou kandidáta na děkana svolává na pondělí 13. prosince 2021 shromáždění Akademické obce FJFI od 14:30 do posluchárny 103* v Břehové ulici. Současně bude zajištěn živý audio-vizuální přenos pro všechny členy AO FJFI (spušten bude 15 minut před zahájením shromáždění).

Při vstupu do posluchárny prosím dodržujte platná vládní nařízení. Účastník musí být schopen se prokázat (ve zkratce):

 • platným očkovacím certifikátem nebo
 • negativním PCR testem mladším 72 hodin nebo
 • dokladem o prodělaném onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech.

Dále pak je třeba mít po celou dobu shromáždění správně nasazený respirátor nebo nanoroušku. V případě, že se necítíte dobře nebo nesplňujete některý z popsaných bodů, využijte možnost sledovat diskuzi on-line. I tak máte možnost ptát se kandidátů skrze e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Dotazy budou přijímány v době konání shromáždění, tj. od 13. 12. od 14:30.

* Kapacita posluchárny B-103 bude omezena na 100 osob. Další zájemci budou moci využít živý audio-vizuální přenos v B-115.

Program shromáždění:

 • 14:30 zahájení shromáždění, představení kandidátů a losování pořadí vystoupení
 • 14:40 vystoupení kandidátů podle vylosovaného pořadí, délka každého vystoupení bude max. 20 minut
 • otázky členů AO na kandidáty z pléna i on-line (pokud diskuse nebude přirozeně ukončena do dvou hodin vyčerpáním otázek z pléna, rozhodne AS hlasováním, jak dlouho ještě bude diskuse pokračovat.
 • hlasování AO**
 • vyhlášení výsledků hlasování AO

Hlasování Akademické obce FJFI

Ve 14:30 bude zde na webu a v MS Teams zveřejněný odkaz pro elektronické hlasování členů AO FJFI o navržených kandidátech. Hlasování je tajné prostřednictvím MS Forms. Hlasovat je možné prostřednictvím vlastního počítače či mobilního telefonu připojeného k internetu**. Ukončení hlasování bude v 18:05. Každý člen AO má jeden hlas a může jej věnovat jednomu kandidátovi. 

Pro přístup k hlasovacímu formuláři je potřeba stejné přihlášení jako do MS Teams, tedy ve tvaru Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a heslem ČVUT. Hlasování bude anonymní, každý hlasuje pouze jednou pouze pro jednoho kandidáta.

Hlasovací formulář pro akademické zaměstnance

Hlasovací formulář pro studenty

Mezi zaměstnanci existují 3 typy pracovního poměru: THP, vědecký a akademický pracovník. Hlasovat mohou pouze akademičtí pracovníci (v Teams byste měli vidět speciální skupina pro volby).
Dále mohou hlasovat studenti bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia.

Předvolební shromáždění bude ukončeno vyhlášením výsledků hlasování AO. Výsledek bude uveřejněn obratem na webové stránce FJFI.

Následovat bude zasedání Akademického senátu FJFI, který bude rozhodovat o návrhu na jmenování děkana. Volba kandidáta na děkana se řídí Jednacím řádem AS FJFI, článek 5. Předvolební shromáždění se svolává podle odstavce 5 tamtéž. Hlasování AO FJFI má charakter doporučení pro následnou volbu v AS FJFI. Výsledek bude uveřejněn obratem na webové stránce FJFI.

** Po skončení diskuze v B-103 bude možné nouzově využít pro hlasování 2 počítače připravené přímo v posluchárně (dezinfekce a jednorázové rukavice budou připraveny), případně je možné využít počítače v počítačové učebně B-114. Prosíme všechny, kteří jednu z možností využijí, aby hlasovali skrze prohlížeč, nedovolili uložit své přihlašovací údaje a po odhlasování se důsledně odhlásili. Jde o bezpečnost Vašich účtů v MS Teams. V případě potřeby bude k dispozici někdo z IT oddělení.

 

Seznam kandidátů v abecedním pořadí:

Další informace ze zasedání Akademického senátu a odkazy na představení kandidátů budou uveřejňovány zde. Prosím sledujte tuto stránku ohledně konkrétních informací ke shromáždění, o způsobu hlasování a jeho výsledku. Děkujeme.

 

Harmonogram volby kandidáta na děkana FJFI:

 • Vyhlášení volby kandidáta na děkana: 20. září 2021
 • Uzávěrka příjmu návrhů na kandidáta do funkce děkana:
  15. listopadu 2021, 12:00 hod.
 • Zveřejnění seznamu kandidátů: 18. listopadu 2021
 • Shromáždění akademické obce FJFI a volba kandidáta na děkana:
  13. prosince 2021, 14:30 hod.

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.