Systémové upozornění
Hlavní informace

Dne 13. 12. 2021 se uskuteční volba kandidáta na děkana FJFI na funkční období 1. 2. 2022 – 31. 1. 2026.

Seznam kandidátů v abecedním pořadí:

Další informace ze zasedání Akademického senátu a odkazy na představení kandidátů budou uveřejňovány zde. Prosím sledujte tuto stránku ohledně konkrétních informací ke shromáždění, o způsobu hlasování a jeho výsledku. Děkujeme.

 

Diskuze s kandidáty v on-line i kontaktní formě

V průběhu celého měsíce je možné se zapojit do moderované on-line debaty s kandidáty

Máte-li dotaz, pošlete nám jej na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Se začátkem předvolebního období mohou podle Jednacího řádu AS FJFI kandidáti na děkana organizovat volební kampaň a setkání se členy AO FJFI. Pozvánky na setkání můžete sledovat v aktualitách na fakultních webových stránkách.

 

Shromáždění Akademické obce FJFI

Akademický senát FJFI v souvislosti s volbou kandidáta na děkana svolává na pondělí 13. prosince 2021 shromáždění Akademické obce FJFI od 14:30 do posluchárny 103 v Břehové ulici. Současně bude zajištěn živý audio-vizuální přenos pro všechny členy AO FJFI. Odkaz na přenos bude zveřejněn zde v den shromáždění.

Program shromáždění:

 • 14:30 zahájení shromáždění, představení kandidátů a losování pořadí vystoupení
 • 14:40 vystoupení kandidátů podle vylosovaného pořadí, délka každého vystoupení je maximálně 20 minut
 • otázky členů AO na kandidáty (pokud diskuse nebude přirozeně ukončena do dvou hodin vyčerpáním otázek z pléna, rozhodne AS hlasováním, jak dlouho ještě bude diskuse pokračovat.
 • hlasování AO
 • vyhlášení výsledků hlasování AO

Těsně po ukončení diskuse následuje hlasování členů AO FJFI o navržených kandidátech. Hlasování členů AO FJFI bude probíhat elektronicky a tajně, prostřednictvím MS Teams. Podrobnosti budou včas zveřejněny.

Předvolební shromáždění bude ukončeno vyhlášením výsledků hlasování AO.

Následovat bude zasedání Akademického senátu FJFI, který bude rozhodovat o návrhu na jmenování děkana. Volba kandidáta na děkana se řídí Jednacím řádem AS FJFI, článek 5. Předvolební shromáždění se svolává podle odstavce 5 tamtéž. Hlasování AO FJFI má charakter doporučení pro následnou volbu v AS FJFI.

 

Harmonogram volby kandidáta na děkana FJFI:

 • Vyhlášení volby kandidáta na děkana: 20. září 2021
 • Uzávěrka příjmu návrhů na kandidáta do funkce děkana:
  15. listopadu 2021, 12:00 hod.
 • Zveřejnění seznamu kandidátů: 18. listopadu 2021
 • Shromáždění akademické obce FJFI a volba kandidáta na děkana:
  13. prosince 2021, 14:30 hod.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.