Hlavní informace

Ve dnech 4. – 6. dubna 2023 proběhne na FJFI ČVUT v Praze historicky první volba veřejného ochránce práv FJFI ČVUT v Praze.

Informace o volbách

Ve dnech od 4. 4. 2023 do 6. 4. 2023 se uskuteční volby veřejného ochránce práv (dále jen ombudsmana) FJFI ČVUT na tříleté funkční období (2023 – 2026), a to v souladu s Vyhlášením voleb veřejného ochránce práv FJFI ČVUT v Praze ze dne 27. února 2023.

Volby budou probíhat po celé uvedené období elektronickou formou (voliči mohou využít manuál volební aplikace ČVUT).

Do funkce veřejného ochránce práv FJFI ČVUT je volena právě jedna osoba. Kandidáta může navrhnout kterýkoliv volič, přičemž k zařazení na seznam kandidátů je potřeba písemný souhlas navrženého a písemná podpora nejméně 15 voličů (je možno využít doporučenou strukturu návrhu). Kandidátem může být akademický pracovník, který je v době podání kandidatury v pracovněprávním vztahu k FJFI.

Volit mohou všichni členové akademické obce FJFI a ostatní pracovníci FJFI zaměstnaní na hlavní pracovní poměr. Seznamy oprávněných voličů budou zveřejněny 24. března 2023.

Volby jsou platné, účastní-li se jich alespoň 10 % oprávněných voličů. Vítězem voleb je kandidát s nejvyšším počtem hlasů.

Podrobnosti jsou uvedeny v Příkazu děkana č. 1/2023, který stanovuje statut veřejného ochránce práv FJFI ČVUT v Praze. Volby probíhají za přiměřeného použití Volebního řádu AS FJFI (dle odst. 4, čl. 2 PD č. 1/2023).

Ve čtvrtek 30. března 2023 se bude od 18:00 konat veřejná volební debata kandidátů na ombudsmana v atriu v budově v Břehové ulici.

 

Kandidáti na pozici veřejného ochránce práv

  • RNDr. Ing. Michal Jex, Ph.D. (program)

Seznam kandidátů se ještě může rozšířit, a to do úterý 28. března 2023 14:00.

 

Důležité termíny

 Zveřejnění seznamu voličů:  pátek 24. března 2023
 Uzávěrka přijímání kandidátů (na sekretariátu děkana FJFI):        úterý 28. března 2023 (do 14:00)
 Zveřejnění seznamu kandidátů:  středa 29. března 2023
 Debata kandidátů: (atrium)  čtvrtek 30. března 2023, 18:00
 Volby veřejného ochránce práv FJFI ČVUT:  úterý 4. – čtvrtek 6. dubna 2023

 

Složení volební komise

Volební komise byla ustanovena na jednání Akademického senátu FJFI dne 27. února 2023 (dle čl. 2 odst. 1 PD č. 1/2023).

Akademičtí pracovníci:

  • Mgr. Miloslava Čechová
  • Ing. RNDr. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D.
  • Mgr. Dana Majerová, Ph.D. (místopředsedkyně)

Studenti:

  • Ing. Ondřej Kořistka
  • Kateřina Pilná
  • Ing. Stanislav Skoupý (předseda)
  • Bc. Jakub Sochor

 

Seznamy oprávněných voličů

Seznamy oprávněných voličů byly zveřejněny v souladu s harmonogramem volby v pátek 24. března 2023 a jsou k dispozici níže:

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.