Systémové upozornění
Hlavní informace

Chystáte se zúčastnit Turnaje mladých fyziků v roce 2017/2018? Pak nepropásněte Úvodní soustředění pořádané Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze, které bude nejen dobrou přípravou, ale seznámíme vás se soutěží, úkoly pro rok 2017/2018 a předvedeme vám ukázkový souboj.

Zveme vás na 29th Indian-Summer School on Ab Initio Methods in Nuclear Physics pořádanou ÚJF AV ČR a MFF UK, která se bude konat 4. - 8. 9. 2017 v Praze.

Týden pro středoškoláky, v jehož průběhu bádají nad vybraným vědeckým tématem, naučí se základy vědecké publikační práce, dozví se mnoho zajímavého na přednáškách a exkurzích. 19. ročník akce je plánovaný na 18. až 23. 6. 2017.

Ve středu 7. června 2017 je na Jaderce oblíbený Den lékařským fyzikem. Pokud máš zájem prožít den jako radiologický fyzik, včas se zaregistruj, a přijď v 10 hodin na hlavní budovu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, Břehová 7, Praha 1. 

Přednáší Ryuichiro Ebara (Fukuoka University).

Výjimečně se koná kolokvium v úterý.

Přednáší prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc., FEng., dr. h. c. (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze).

Toto kolokvium je zařazeno do oslav 310 let ČVUT.

Přednáší doc. Akad. arch. Vladimír Soukenka (Fakulta architektury, ČVUT v Praze).

Toto kolokvium je zařazeno do oslav 310 let ČVUT.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.