Systémové upozornění
Hlavní informace

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská pořádá či spolupořádá různé aktivity pro středoškoláky a jejich učitele. Jejich základní přehled naleznete na této stránce, některé podrobnější informace pak naleznete na webu Jaderka.cz. Aktuální termíny pak můžete nalézt v Kalendáři akcí.

Leták – nabídka akcí FJFI pro střední školy ve školním roce 2019-20

Den reaktorovým fyzikem

Akce určená studentům SŠ od 16 let, kteří si během jednoho dne mohou vyzkoušet vybrané základní experimenty na školním jaderném reaktoru VR-1. Toto unikátní zařízení provozuje fakulta v pražské Troji. Bližší informace a registraci najdete na webu akce Den reaktorovým fyzikem.

Staň se na den vědkyní

Podporujeme dívky ve vědě! Ženy do vědy patří, což dokazuje i poslední rozhodnutí o udělení Nobelovy ceny za fyziku. Na dívky myslíme i u nás na fakultě, kde se jejich počet neustále zvyšuje. Letos u příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě máme přichystaný program, ve kterém studentkám středních škol představíme částicovou fyziku, kvantové technologie a matematické aplikace. Na účastnice čekají přednášky žen, které se ve vědě pohybují léta a jsou mezinárodně uznávané vědecké odbornice, a to i na poli gender a věda. Odpoledne studentky prožijí s kolegyněmi v laboratořích nad praktickými úlohami.

Podrobný program a registrace na webu akce.

Den otevřených dveří

V průběhu Dne otevřených dveří se můžete seznámit s jednotlivými katedrami, vyučujícími i stávajícími studenty a zjistit, jaké to je u nás studovat. Také se můžete dozvědět mnoho vědeckých poznatků z přednášek. Akci pořádáme zpravidla dvakrát ročně.

Týden vědy na Jaderce

Jak ukázat středoškolákovi za jeden týden různé aspekty vědecké práce (ve F, Ch, M, Inf)? Přesně na tohle dává odpověď akce Týden vědy na Jaderce. Na jejím webu najdete jak přihlášku, tak sborníky a fotky z minulých let.

Přípravné kurzy z matematiky a fyziky

Pro zájemce o přípravu na přijímací zkoušky či budoucí studium pořádáme bezplatný kurz jak v Praze, tak v Děčíně podrobnosti naleznete na stránce Vzdělávání pro veřejnost. Ve školním roce 2020/2021 se kurzy konají každé úterý od 24. 11. 2020 do 6. 4. 2021 od 16.30 hod. Délka trvání je 60 - 90 minut. Před a mezi Vánocemi (22. a 29. 12. 2020) se kurzy nekonají.

International Particle Physics Masterclasses

Staň se na den částicovým fyzikem! Akce pro středoškoláky, kteří chtějí poznat, jaké aktuální problémy fyziky se řeší v CERN a jak vypadá práce částicového fyziky. Tento rok se zaměřím na horkou a hustou jadernou hmotu na experimentu ALICE.  Akce se uskuteční 6. 3. 2020.  Konkrétní informace o programu a registraci najdete již brzy na webu IPPM.

Den lékařským fyzikem

Po středoškoláky, kteří by rádi poznali, jak se dá spojit fyzika, biologie a medicína, pořádáme dvakrát ročně Den lékařským fyzikem. Registrace na webu akce předem nutná.

Exkurze - Den na Jaderce

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská má mnoho zajímavých experimentálních pracovišť, laboratoří a zařízení. Středním školám nabízíme možnost zorganizovat půldenní či jednodenní exkurzi. Program lze tematicky sestavit na míru podle vlastního výběru a je určen skupinám studentů (od 16 let), kteří mají zájem o matematiku, fyziku, energetiku, informatiku a přírodní vědy.

Přednášky pro SŠ

Jaderka nabízí celé spektrum populárně laděných přednášek pro studenty středních škol. Přednášející přijedou přímo k vám do školy.

Turnaj mladých fyziků

Ve spolupráci s českým výborem Turnaje mladých fyziků (TMF) FJFI pořádá Úvodní soustředění TMF a regionální kolo TMF. Podrobnosti najdete na stránce Turnaje mladých fyziků na webu FJFI.

Vědecko-výzkumné projekty (SOČ, AMAVET...)

Fakulta nabízí středoškolákům odborné vedení výzkumu. Téma si mohou vybrat z připravení nabídky či mohou vymyslet své vlastní. Úspěšné projekty mohou soutěž v rámci SOČ či EXPO SCIENCE AMAVET apod. Bližší informace k tomu, jak se na práci domluvit a návrhy témat najdete na stránce na Jaderka.cz.

Letní studentské soustředění TCN

Studentská unie za podpory FJFI pořádá Letní studentské soustředění TCN určené pro středoškoláky, co se zajímají o vědu. Podrobnosti a přihlášku na akci naleznete na webu akce.

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.