Systémové upozornění
Hlavní informace

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská pořádá či spolupořádá různé aktivity pro středoškoláky a jejich učitele. Jejich základní přehled naleznete na této stránce, některé podrobnější informace pak naleznete na webu Jaderka.cz. Aktuální termíny pak můžete nalézt v Kalendáři akcí.

Leták – nabídka akcí FJFI pro střední školy ve školním roce 2018-19

Staň se na den vědkyní

Podporujeme dívky ve vědě! Ženy do vědy patří, což dokazuje i poslední rozhodnutí o udělení Nobelovy ceny za fyziku. Na dívky myslíme i u nás na fakultě, kde se jejich počet neustále zvyšuje. Letos u příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě máme přichystaný program, ve kterém studentkám středních škol představíme částicovou fyziku, kvantové technologie a matematické aplikace. Na účastnice čekají přednášky žen, které se ve vědě pohybují léta a jsou mezinárodně uznávané vědecké odbornice, a to i na poli gender a věda. Odpoledne studentky prožijí s kolegyněmi v laboratořích nad praktickými úlohami.

Podrobný program a registrace na webu zde.

Leták pro akci Staň se na den vědkyní, 11. 2. 2019

Den otevřených dveří

V průběhu Dne otevřených dveří se můžete seznámit s jednotlivými katedrami, vyučujícími i stávajícími studenty a zjistit, jaké to je u nás studovat. Také se můžete dozvědět mnoho vědeckých poznatků z přednášek. Akci pořádáme zpravidla dvakrát ročně.

Leták pro Dny otevřených dveří na FJFI ČVUT – 27. 11. 2018 a 29. 1. 2019

Týden vědy na Jaderce

Jak ukázat středoškolákovi za jeden týden různé aspekty vědecké práce (ve F, Ch, M, Inf)? Přesně na tohle dává odpověď akce Týden vědy na Jaderce. Na jejím webu najdete jak přihlášku, tak sborníky a fotky z minulých let.

Leták pro 21. ročník – 16. až 21. 6. 2019

Přípravné kurzy

Pro zájemce o přípravu na přijímací zkoušky či budoucí studium pořádáme bezplatný kurz jak v Praze, tak v Děčíně podrobnosti naleznete na stránce Vzdělávání pro veřejnost.

Leták pro školní rok 2018/19 – úterky 27. 11. 2018 až 9. 4. 2019

International Masterclasses

Staň se na den částicovým fyzikem! Akce pro středoškoláky, kteří chtějí poznat, jaké aktuální problémy fyziky se řeší v CERN a jak vypadá práce částicového fyziky. Program a přihlášku najdete na webu akce.

Podporujeme dívky ve vědě! Fakulta se připojuje k mezinárodnímu projektu, organizovaném ve spolupráci s Mezinárodní skupinou pro popularizaci částicové fyziky IPPOG, Evropskou fyzikální společností EPS a CERN u příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě. Konkrétní informace o programu a registraci najdete zde.

Leták ke stažení (.pdf)

Den lékařským fyzikem

Po středoškoláky, kteří by rádi poznali, jak se dá spojit fyzika, biologie a medicína, pořádáme dvakrát ročně Den lékařským fyzikem. Registrace na webu akce předem nutná.

Den na Jaderce (exkurze)

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská má mnoho zajímavých experimentálních pracovišť, na které nabízí možnost exkurzí pro střední školy. Podmínky a přihlašování najdete na externím webu.

Zvláštní registrace na exkurze mimo Den na Jaderce se provádí u školního reaktoru VR-1 (Vrabec) a u tokamaku GOLEM.

Leták

Přednášky pro SŠ

Jaderka nabízí celé spektrum populárně laděných přednášek pro studenty středních škol. Přednášející přijedou přímo k vám do školy.

Turnaj mladých fyziků

Ve spolupráci s českým výborem Turnaje mladých fyziků (TMF) FJFI pořádá Úvodní soustředění TMF a regionální kolo TMF. Podrobnosti najdete na stránce Turnaje mladých fyziků na webu FJFI.

Leták – Úvodní soustředění TMF – 19. 10. 2018

Vědecko-výzkumné projekty (SOČ, AMAVET...)

Fakulta nabízí středoškolákům odborné vedení výzkumu. Téma si mohou vybrat z připravení nabídky či mohou vymyslet své vlastní. Úspěšné projekty mohou soutěž v rámci SOČ či EXPO SCIENCE AMAVET apod. Bližší informace k tomu, jak se na práci domluvit a návrhy témat najdete na stránce na Jaderka.cz.

Letní studentské soustředění TCN

Studentská unie za podpory FJFI pořádá Letní studentské soustředění TCN určené pro středoškoláky, co se zajímají o vědu. Podrobnosti a přihlášku na akci naleznete na webu akce.

Leták TCN – 27. 7. až 10. 8. 2019

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.