Systémové upozornění
Hlavní informace

Dne 20. 9. 2021 vyhlásil AS FJFI volbu kandidáta na děkana FJFI na funkční období 2022 - 2026, která se uskuteční 13. 12. 2021. Uzávěrka příjmu návrhů je 15. 11. 2021 ve 12:00. Podrobnosti viz text vyhlášení volby.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.