Systémové upozornění
Hlavní informace

Dne 4. 3. 2021 Rektor ČVUT v Praze zveřejnil dopis k systému ochrany před koronavirem.

Od 3. 3. 2021 platí 2. úplné znění Příkazu rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem.

Bližší informace o bezplatném testování na COVID-19 pro studenty ubytované na kolejích ČVUT najdete na stránkách SÚZ v sekci Aktuality.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo souhrnné a doplňující informace k usnesením vlády vydaným 12. 10. 2020 k oblasti vysokého školství.

Studenti ubytovaní na kolejích - sledujte web ČVUT s aktuálními informacemi ohledně koronavirové situace a webovou stránku týkající se Výjimky ministra školství k ubytování na kolejích.

Od pondělí 12. 10. 2020 vstoupil v platnost Příkaz rektora č. 18/2020 k zajištění studia a realizaci zkoušek na ČVUT v souvislosti s opatřeními proti šíření COVID-19.

Ustanovení příkazu č. 18/2020 se neuplatní v případech, kdy jsou právními předpisy či jinými závaznými opatřeními vyšší právní síly stanoveny podmínky, pravidla a postupy přísnější.

Od pondělí 23. 11. 2020 vstupuje v platnost Příkaz rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem, který nahradí příkaz č. 18/2020.

Od neděle 27. 12. 2020 platí stupeň 5 příkazu, nekontaktní výuka pokračuje.

Současně od středy 9. prosince 2020 vstupuje v platnost 3. úplné znění Příkazu rektora č. 9/2020 k zajištění studia a realizaci zkoušek na ČVUT.

Vzhledem k vývoji situace s onemocněním COVID-19 v ČR i na FJFI nařídil děkan FJFI prof. Ing. Igor Jex, DrSc. povinné nošení roušek ve všech společných prostorách fakulty. Toto nařízení platí do odvolání. Zaměstnanci jsou rovněž vyzýváni k využívání možnosti práce z domova.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.