Systémové upozornění
Hlavní informace

Slavnostní shromáždění Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS) představí 8. října 2020 od 19.00 hod. v Betlémské kapli neobvyklé propojení vědy s uměním.

201008 Slavnostni shromazdeni CAASRůzná fyzikální témata zpracovaná choreografkou Marikou Blahoutovou přenesou na jeviště tanečníci Bohemia baletu. Ještě před tím ale přítomné seznámí s aktuálním stavem CAAS, jednoho z největších multioborových vědeckých projektů realizovaných na půdě ČVUT, jeho ředitel a současně děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze prof. Igor Jex.

Následně už tanečníci diváky postupně provedou diváky několika základními fyzikálními principy, jako jsou třeba přitažlivé a odpudivé síly, kvantový prvek, laser apod. Kromě tance se ale věda dá zachytit do skla. Koncept uměleckého artefaktu, který vzniká jako součást vědeckého programu PARTPHYS propojujícího umění a částicovou fyziku, je dílem prof. ak. soch. Mariana Karla a doc. Josefa Šafaříka z Fakulty architektury ČVUT v Praze. Představí jej vedoucí vědeckého programu PARTPHYS doc. Jaroslav Bielčík.

Pozváni byli členové projektu CAAS, zaměstnanci fakulty a další hosté.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.