Systémové upozornění
Hlavní informace

České vysoké učení technické v Praze udělilo u příležitosti Mezinárodního dne studentstva 17. listopadu svým nejlepším studentům Cenu Stanislava Hanzla. Mezi oceněnými je také student naší fakulty Ing. Tomáš Kořínek. Srdečně blahopřejeme!

České vysoké učení technické v Praze udělilo u příležitosti Mezinárodního dne studentstva 17. listopadu svým nejlepším studentům Cenu Stanislava Hanzla. V souladu s odkazem emeritního rektora profesora Stanislava Hanzla je podpora nadačního fondu směřována zejména k modernizaci studia a k prohloubení jeho kompatibility se studiem na evropských technických univerzitách, ke zvýšení mobility studentů a internacionalizaci studia. V letošním roce získalo cenu devět studentů ČVUT, a to za vynikající výsledky ve studiu a za vědeckou, odbornou a další významnou činnost.

Nadační fond Stanislava Hanzla byl založen v roce 1997 na počest prvního rektora ČVUT v Praze po listopadu 1989 prof. Ing. Stanislava Hanzla, CSc. Profesor Hanzl působil ve funkci rektora až do svého úmrtí v červnu 1996. Finanční prostředky získává fond ve formě dotací, darů a příspěvků od spolupracujících organizací, podniků, odborných a profesních sdružení i fyzických osob, zejména bývalých studentů – absolventů fakult ČVUT v Praze. „Cílem nadačního fondu je podpora studia a studentů studijních programů akreditovaných na fakultách a vysokoškolských ústavech ČVUT v Praze,“ dodává doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc., emeritní rektor ČVUT a předseda správní rady nadačního fondu.

V letošním roce získali ocenění tito studenti: Bc. Jakub Veselý z Fakulty stavební, Bc. Štěpán Kyjovský z Fakulty strojní, Kamila Babayeva z Fakulty elektrotechnické, Ing. Tomáš Kořínek z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, Ing. Arch. Vasilija Abramovič, Ph.D., z Fakulty architektury, Ing. Petr Koudelka z Fakulty dopravní, Bc. Tereza Kislingerová z Fakulty biomedicínského inženýrství, Ing. Karel Hynek z Fakulty informačních technologií a Bc. Markéta Grbavčicová z Masarykova ústavu vyšších studií.

Srdečně blahopřejeme!

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.