Systémové upozornění
Hlavní informace

Cena Crytur 2020

První místo v sedmém ročníku cen Crytur získala na konci roku 2020 Denisa Štěpánková z katedry fyzikální elektroniky (KFE) Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Vynesla jí ho práce nazvaná Optimalizace časových parametrů a tvarování pulsů vysokovýkonného pikosekundového laserového systému, kterou vypracovala pod vedením školitele Martina Smrže. Jde o sedmé ocenění pro některého ze studentů FJFI v dosavadní historii cen Crytur.

Denisa ŠtěpánkováDenisa Štěpánková působí už od druhého ročníku studia v laserovém centrum HiLASE, kde pracovala na vývoji kompresoru pulsů vysokovýkonného tenkodiskového pikosekundového laserového systému. Své výsledky zpracovala do diplomové práce, prezentovala na konferencích a publikovala v odborném tisku. V HiLASE pokračuje v rámci svého doktorského studia, v němž se zabývá vývojem kilowattového pikosekundového laserového zesilovače.

Letošní udílení cen probíhalo v online podobě formou konference všech oceněných, jejich vedoucích prací a zástupců sponzora soutěže. Autoři tří nejlepších prací získali kromě diplomu také finanční odměny od 20 do 30 tisíc korun, jejich školitelé pak 5 až 10 tisíc korun. Kromě prvních tří míst udělila porota složená z vědecko-výzkumných pracovníků sponzora soutěže, společnosti Crytur, také tři Čestná uznání. Soutěž je určena studentkám a studentům českých a slovenských vysokých škol. Každou z 31 přihlášených prací, předložených v českém nebo anglickém jazyce, hodnotili minimálně tři hodnotitelé.

Turnovský Crytur patří k vedoucím technologickým firmám zabývajícími se pěstováním a opracováním monokrystalů až po jejich osazení a montáž do konečných produktů, například pro elektronovou mikroskopii, laserové technologie či výkonné LED diody. Aktuálně firma usiluje o vývoj nových krystalů použitelných pro plánované experimenty v CERNu.

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.