Systémové upozornění
Hlavní informace

medaile FJFI I stupneStříbrnou medaili Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské CVUT v Praze (FJFI) I. stupně předal na konci května 2021 Evě Štěpánkové a tajemníkovi Leopoldu Vránovi za dlouholetou práci pro fakultu a její rozvoj děkan fakulty prof. Igor Jex na zasedání Kolegia děkana. 

Eva Štěpánková z fakulty po dlouhých letech služby odchází jako hlavní ekonomka na zasloužený odpočinek. Ke konci května pak po více než 27 letech končí ve funkci tajemníka Leopold Vrána. Ten bude nicméně na fakultě dále vyučovat a bude se podílet také na koordinaci některých investičních akcí, zejména probíhajících rekonstrukcí.

Ve funkci tajemnice fakulty je od června 2021 Alena Králová, která měla na fakultě na starosti vědeckovýzkumné projekty. Hlavní ekonomkou je - také od června - Věra Štekerová.

Přehled laureátů medilí FJFI najdete zde.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.