Systémové upozornění
Hlavní informace

210602-Cena Crytur 2021Ceny Crytur odmění tři nejlepší diplomové práce v materiálových vědách podané k obhajobě v období od 1. října 2020 do 30. září 2021. Přihlásit práci je možné až do 15. října 2021. Studenti Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) bývají v této soutěži úspěšní, během sedmi let trvání soutěže získali sedm různých ocenění, naposledy Denisa Štěpánková.

Soutěž organizuje společnost Crytur ve spolupráci s portálem CareerMarket. Pro autory a školitele tří nejlepších prací jsou připraveny finanční odměny v celkové výši 95 000 Kč. Přihlášené práce musí být vypracovány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce na některé z českých nebo slovenských VŠ.

Podrobné informace najdete na webu soutěže.

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.