Systémové upozornění
Hlavní informace

Jedním ze tří vítězů cen Antonína Svobody, které vyhlašuje Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), se stala Jitka Kostková, absolventka Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Odbornou porotu zaujala její dizertační práce Advanced Moment Invariants for Pattern Matching (Pokročilé momentové invarianty pro rozpoznávání vzorů), kterou na Katedře matematiky FJFI obhájila na sklonku roku 2020.

Celkem získali ocenění za dizertační práci na téma odpovídající aktivitám ČSKI (kybernetika, informatika a jim podobné) obhájenou v roce 2020 v Česku tři finalisté. Cena nese jméno profesora Antonína Svobody (1907–1980), významného českého vědce a zakladatele oboru výpočetní technika v Československu, který studoval a následně i přednášel na ČVUT v Praze a během války na Massachusetts Institute of Technology (MIT). V roce 1964 s rodinou emigroval a až do odchodu do penze působil na kalifornské univerzitě UCLA. Více se o něm dočtete zde.

ČSKI je dobrovolná, výběrová organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků i studentů z oblasti kybernetiky, informatiky a příbuzných oborů. Jejím posláním je podílet se na dalším rozvoji a zvyšování úrovně v těchto oborech v České republice a na koncepční a pedagogické činnosti, jakož i na propagaci a realizaci výsledků vědeckovýzkumné činnosti.

Před rokem získala Jitka Kostková nejvyšší ocenění na Cenách Josepha Fouriera o nejlepší výzkumnou práci v oblasti počítačových věd za výzkum invariantů (psali jsme).

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.