Systémové upozornění
Hlavní informace

Cena Wernera von SiemensAž do konce listopadu 2021 se mohou přihlašovat kandidáti na prestižní Ceny Wernera von Siemens. Čtyřiadvacátý ročník soutěže je vyhlášen pro studenty technických, přírodovědeckých a medicínských oborů a mladé vědce byl vyhlášen. Letošní ročník v osmi kategoriích rozdělí 900 000 Kč, v kategorii nejlepší diplomová a disertační práce získají spolu se studenty ocenění i vedoucí prací.

V minulých 23 letech rozdělila společnost Siemens mezi 410 studentů, vědců a pedagogů, finanční odměny v celkové částce 13,4 milionů korun.

Cenu Wernera von Siemense pořádá český Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení prací. Záštitu nad udílením cen poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v Česku.

Vyhlašované kategorie jsou:

  1. Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (jednotlivec nebo výzkumný tým)
  2. Nejlepší pedagogický pracovník
  3. Nejlepší diplomová práce (první tři místa + vedoucí práce)
  4. Nejlepší disertační práce (první tři místa + vedoucí práce)
  5. Ocenění za překonání překážek při studiu (student je nominován z řad akademických pracovníků v rámci dané univerzity z bakalářského, magisterského a doktorského studia)
  6. Zvláštní cena za vynikající kvalitu ženské vědecké práce
  7. Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0
  8. Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou
  9. Čtyřiadvacátý ročník Ceny Wernera Siemense proběhne za podpory společností Siemens Advanta, Siemens Energy a Siemens Mobility, které se staly patrony tematických kategorií.

Do nominací se může zapojit i široká veřejnost – kandidáty a jejich práce je možné nominovat prostřednictvím webových stránek a v případě, že doporučený zvítězí, získá nominující prémii ve výši 10 000 Kč.

Více informací o ceně a přihláškový formulář najdete na www.cenasiemens.cz.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.