Systémové upozornění
Hlavní informace

Noc vědců je každoroční veřejná akce určená zájemcům o nejrůznější vědní obory a vědeckým nadšencům z řad široké veřejnosti. Hlavním letošním tématem je čas. Akce proběhne 24. 9. a s několika příspěvky se jí zúčastní i FJFI.

Noc vědců je akce oživující v jeden večer stovky vědeckých budov, do kterých se běžný smrtelník nedostane. Návštěvníci proplouvají laboratořemi, přednáškovými místnostmi, vybuchujícími experimenty a jdou do hloubky aktuálních témat. Děti, dospělí, senioři, každý zapálený pro vědu je vítaný.

V České republice se Noc vědců koná od roku 2005 a je zastoupena českými univerzitami, vědeckými ústavy, hvězdárnami a dalšími institucemi. 

FJFI se letos zúčastní s následujícími příspěvky, které budou všechny k shlédnutí na webu akce 24. 9. od 17h.

Elizabeth Adriantsazaro: Jak rychlé jsou kvantové počítače?

Ani ty nejvýkonnější superpočítače neobstojí před výkonem kvantových počítačů, které nejspíš už během několika let začnou přebírat vládu v oblasti některých nejnáročnějších výpočtů. Bude to znamenat konec běžných počítačů, které dnes vládnou světu? Jak je možné, že jsou kvantové počítače v určitých oblastech výkonnější a čím se od těch běžných liší? Budete mít kvantový počítač doma? Jak takový kvantový počítač vypadá a co je potřeba k jeho sestavení? Podívejte se!

Ke shlédnutí na webu akce od 17:00 h.

Ondřej Novák: Malé modulární reaktory

Po celém světě probíhá bouřlivý vývoj malých modulárních reaktorů (SMR), které slibují proměnu elektroenergetiky a teplárenství, a zejména razantní snížení emisí CO2 z výroby energií. Bez elektřiny a tepla se neobejdeme a celý svět potřebuje dostatečně efektivní, pokud možno bezemisní zdroje. Mohou to být SMR, které by se daly relativně snadno budovat poblíž větších měst? A které z konceptů SMR koncepty jsou nejblíže k nasazení?

Ke shlédnutí na webu akce od 18:30 h.

Tereza Hanušová: Radioterapie

Už více než sto let se urychlovače částic používají k léčbě pacientů. Technologie jsou čím dál lepší a účinnější. Ve virtuální realitě si představíme a vyzkoušíme nejmodernější typ lineárního urychlovače elektronů používaného v nemocnicích pro léčbu onkologických pacientů. Virtuální svět nám dokonce umožní nahlédnout dovnitř do pacienta, abychom viděli, co se v jeho těle během ozařování děje. Stručně si představíme historii, ale i budoucnost medicínských urychlovačů.

Ke shlédnutí na na webu akce od 19:30 h.

 

Bohatý prezenční program v Děčíně

Ve spolupráci s Fakultou dopravní připravila FJFI hned několik prezenčních událostí na pracovišti v Děčíně. Začnou ve 17:00 a budou probíhat až do 23:00 hod. 

Přehled všech plánovaných akcí najdete na webu.

 

Nocvedcu 2021 cover

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.