Systémové upozornění
Hlavní informace

Becquerel Prize 2021Martin Schäfer, absolvent Katedry fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) a pracovník Ústavu jaderné fyziky AV ČR, získal druhé místo letošní ceny Henriho Becquerela za nukleární výzkum. Třetí pak byl Ondřej Novák z Katedry jaderných reaktorů FJFI. Ceny udělované Francouzským velvyslanectvím v České republice předával Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii, Pavel Doleček, náměstek ministra pro vysoké školství, vědu a výzkum (MŠMT), a francouzský velvyslanec Alexis Dutertre.

Martin uspěl se svou doktorskou prací Interakce hadronů v máločásticových systémech (Interactions of hadrons in few-body systems), Ondřej pak s prací Vývoj experimentálního zařízení pro studium deformace hustoty neutronového toku v důsledku pádu regulační tyče do aktivní zóny reaktoru (Development of an experimental device for the study of neutron flux density deformation due to the drop of the control rod into the reactor core). První místo získala studentka Univerzity Karlovy Lenka Kubíčková.

Soutěže se zúčastnilo celkem 71 uchazečů mladších 33 let, které nominovala vysoká škola nebo Akademie věd na základě kvality jejich výzkumné práce v rámci doktorského studia. Podrobnosti najdete na webu Francouzského institutu.

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.