Systémové upozornění
Hlavní informace

Cena dekana 022-LargeRoberta Bimbová z Katedry fyzikální elektroniky (KFE), která zvítězila v Cenách děkana Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) 2021 za nejlepší diplomovou práci, si cenu převzala na zasedání Vědecké rady fakulty ve čtvrtek 8. října 2021. Na stejném shromáždění pak z rukou děkana převzal Medaili FJFI I. stupně doc. Milan Šiňor, taktéž z KFE.

Roberta Bimbová si ocenění nemohla převzít po jeho vyhlášení začátkem července (viz aktualita), protože byla v zahraničí. Děkan, prof. Igor Jex, proto využil příležitosti Vědecké rady fakulty, aby jí diplom mohl osobně předat. Získala je za svou diplomovou práci Detektory jednotlivých fotonů pro sledování kosmického smetí na vlnové délce 1064 nm.

Cena dekana 028 LargeS návrhem udělit medaili FJFI I. stupně za zásluhy o rozvoj fakulty doc. Milanu Šiňorovi z KFE přišel vedoucí této katedry doc. Miroslav Čech.

Doc. Milan Šiňor spojil celý svůj pracovní a odborný život s KFE. Fakultu absolvoval v roce 1986, v roce 1995 obhájil dizertační práci a habilitoval se v roce 2006. Ve své odborné práci se věnuje hlavně fyzice laserem generovaného plazmatu, fyzice inerciální fúze a výpočetním metodám. Během své dlouholeté činnosti na fakultě se podílel na řešení mnoha projektů jak českých, tak i zahraničních (ve středisku CERN, kde několik let působil na krátkodobých pobytech). Na KFE působí jako jeden ze zástupců vedoucího katedry a vyučuje jak v bakalářském (Základy elektrodynamiky, Počítačové algebraické systémy, Úvod do vědeckého počítání), tak v magisterském studiu (Nanofyzika, Atomová fyzika, je garantem seminářů výzkumných úkolů). Vedl celou řadu studentů a doktorandů. Je členem oborových rad Ph.D. studia na FJFI a státnicových komisí na FJFI, FEL a FBMI. Vyučuje i na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.