Systémové upozornění
Hlavní informace

CVUT-medaileMedaili ČVUT I. stupně získal prof. Viliam Múčka a doc. Ferdinand Šebesta, oba z Katedry jaderné chemie naí fakulty. Na slavnostním zasedání vědecké rady ČVUT v Betlémské kapli si ji v úterý 23. listopadu 2021 prof. Viliam Múčka osobně převzal, doc. Ferdinand Šebesta se bohužel osobně dostavit nemohl. Kromě nich se na slavnostní vědecké radě předávaly dekrety docentům a vysokoškolské diplomy doktorandům.

Prof. Viliam Múčka je pracovníkem fakulty od roku 1963. Ve své vědecké práci se soustředil na problematiku radiační katalýzy, kde se mu podařilo formulovat obecný princip interakce ionizujícího záření s oxidovými katalyzátory. O roku 1986 vede na katedře výzkumnou skupinu, která se kromě radiační katalýzy zabývá radiačními aplikacemi v oblasti ochrany životního prostředí, radiačně chemickými efekty v biologických systémech a v poslední době i radiačními metodami přípravy speciálních materiálů. Je spoluautorem několika patentů, řešil řadu projektů radiační chemie, z nichž mnohé vedl. Od roku 1972 přednáší Chemickou termodynamiku, od roku 1973 Tuhé látky a od roku 1991 Reakční kinetiku. Vedl řadu diplomantů, aspirantů a doktorandů. Za svou celoživotní pedagogickou a vědeckou práci na ČVUT obdržel řadu ocenění, například Medaili FJFI I. stupně, Felberovu medaili I. stupně a Medaili MŠMT ČR 1. stupně.

Doc. Ferdinand Šebesta je pracovníkem FJFI od roku 1967. Významně přispěl k vývoji separačních metod a metod stanovení radionuklidů v radioaktivních odpadech a v životním prostředí. Podílel se na mnoha výzkumných úkolech, které našly široké uplatnění v praxi. Rozvinul spolupráci s tuzemskými i zahraničními pracovišti, která využívala jím vyvinutých postupů, z nichž mnohé byly patentovány u nás i v zahraničí. V letech 1986 až 2003 vedl na katedře skupinu zabývající se výzkumem a využitím kompozitních sorbentů. V rámci pedagogické práce vedl mnoho diplomových, kandidátských a doktorských prací. V roce 2010 získal Cenu rektora ČVUT 1. stupně. Za svou celoživotní pedagogickou a vědeckou práci obdržel řadu ocenění, například Medaili FJFI I. a II. stupně a Medaili ČVUT II. stupně (stříbrná).                

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.