Hlavní informace

Ucena spolecnost CR-logoCenu Učené společnosti pro vysokoškolské studenty získal Niels van der Meer, student Matematického inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Získal ji za práci nazvanou Matematické modelování v elektrokardiologii.

Učená společnost České republiky na svém XXVIII. valném shromáždění 16. května 2022 udělila medaile za zásluhy o rozvoj vědy a ceny významným vědcům, vědeckým novinářům, pedagogům a talentovaným středoškolským studentům. Přehled všech oceněných najdete na jejím webu.

Učená společnost České republiky sdružuje významné vědce působící na českém území. Jejím hlavním cílem je podpora svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků. U jejího založení v roce 1994 stál prof. Otto Wichterle.

Náš student Niels van der Meer se ve své oceněné práci zabývá matematickou a numerickou analýzou reakčně-difuzních rovnic, vyskytujících se v oblasti výpočetní biologie. Autor v práci analyzuje klíčové vlastnosti rovnic vedoucích k formulaci řešení, u kterých pak formou kvantitativní i kvalitativní analýzy dále ověřuje jejich funkčnost. Výsledky, ke kterým v rámci této své práce autor došel, jsou v současnosti zpracovávány do formy samostatného odborného článku.

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.