Hlavní informace

220620 Premie Otto Wichterleho Monika KucerakovaPrestižní ocenění Akademie věd ČR (AV ČR) – Prémii Otto Wichterleho pro rok 2022 – získala Monika Kučeráková. Ta kromě Fyzikálního ústavu AV ČR působí také na Katedře inženýrství pevných látek (KIPL) na Jaderce. Cenu převzala z rukou předsedkyně akademie Evy Zažímalové na slavnostním ceremoniálu v pražské Lannově vile v pondělí 20. června 2022.

Monika Kučeráková je jedním z nejzkušenějších krystalografů v Česku. Od roku 2012 pracuje ve Fyzikálním ústavu AV ČR v oddělení Strukturní analýzy. Vyřešila stovky krystalových struktur a přispěla k rozvoji programu Jana2020, tedy krystalografického výpočetního systému se světovým renomé, který pomáhá řešit komplikované struktury látek.

Jak moc je studium krystalů (trojrozměrně periodická atomová struktura), potažmo struktury látek zásadní, podtrhuje i fakt, že za objevy, které s používáním krystalografie souvisejí, bylo uděleno přes 30 Nobelových cen.

Fyzice pevných látek se Monika Kučeráková věnuje již od studií na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. V roce 2020 získala dvouletý projekt Podpory perspektivních lidských zdrojů ve FZÚ AV ČR, který využívá ke studiu přednostní orientace a fázového složení lastur ze sladkovodních toků v ČR. Výzkum Moniky Kučerákové je inspirací i zdrojem informací pro vědce studující životní prostředí, pro geology i inženýry.

Struktuře pevných látek se věnuje od začátku studií – bakalářskou i diplomovou práci na FJFI zaměřila na zirkonium a doktorské studium tamtéž uzavřela prací, která zkoumala struktury vícekrystalových materiálů za pomoci neutronové a rentgenové difrakce.

Ocenění Prémie Otto Wichterleho je určeno perspektivním vědcům a vědkyním, kteří dosahují špičkových výsledků ve svých oborech, jsou nositeli vědeckých titulů (CSc., Dr., Ph.D., DrSc.) a v době podání návrhu nepřesáhli věk 35 let. Do této doby se nezapočítává rodičovská dovolená. Uděluje se od roku 2002 a je spojená s finanční odměnou 330 tisíc korun rozložených do tří let. Dosud ji obdrželo na 480 laureátů.

Prémie pro mladé vědecké pracovníky ve svém názvu nese jméno profesora Otto Wichterleho na památku vynikajícího českého chemika světového formátu, jenž se stal po listopadu 1989 prezidentem Československé akademie věd.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.