Hlavní informace

Děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. informuje, že imatrikulace studentů nově přijatých do studia na FJFI (tedy zejména studentů 1. ročníku bakalářského studia) proběhne v pátek 14. 10. 2022 od 13.30 hodin v Betlémské kapli. 

Účast studentů nově přijatých do studia je povinná.                                                                     

Přítomnost ostatních hostů je vítána. Pro hosty se Betlémská kaple otevírá ve 13.00 hodin.  

Detail pozvánky je k nahlédnutí zde.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.