Hlavní informace

Ve středu 23. listopadu 2022 skončila možnost volit zástupce do Akademického senátu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze i zástupce fakulty do akademického senátu ČVUT v Praze. Zápis volební komise s oficiálními výsledky voleb najdete zde (pdf). 

"Děkuji všem kandidátům, kteří se zúčastnili voleb do AS FJFI a AS ČVUT. Úloha senátu je v akademické samosprávě univerzity nezastupitelná. Nově zvoleným senátorům přeji hodně elánu a těším se na vzájemnou spolupráci," uvedl k výsledkům doc. Václav Čuba, děkan fakulty. 

Podrobnější informace o volbách najdete na jejich stránce.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.