Hlavní informace

Získat z fúzní reakce více energie, než kolik se do ní vložilo, se na sklonku roku 2022 podařilo vědcům pracujícím na zařízení National Ignition Facility (NIF) v americké Lawrencově livermorské národní laboratoři (LLNL). Tuto významnou událost dokonce oznámilo Ministerstvo energetiky USA. V Česku se média tématu také chopila a mnohá využila komentáře našich odborníků.

  • Rozhovor doc. Ondřeje Klima pro server Vědavýzkum.cz.
  • Rozhovor doc. Ondřeje Klima v hlavní zpravodajské relaci Českého rozhlasu Radiožurnál (v čase 14:38).
  • Krátký rozhovor doc. Ondřeje Klima na TV Nova.
  • Rozhovor doc. Ondřeje Klima v týdeníku Respekt.
  • Rozhovor s absolventem katedry Milanem Holcem, absolventem oboru magisterského studia Informatická fyzika (nyní specializace Počítačová fyzika, obor Fyzikální inženýrství) a následně doktoranda na KFE pro Český rozhlas Radiožurnál (v čase 3:52).
  • S tímto naším úspěšným absolventem byly publikovány také rozhovory pro deníky: Lidové noviny a Deník N.
  • A ještě se s ním 20. ledna 2023 objevil rozhovor na Technetu.
  • Rozhovor prof. Jiřího Limpoucha v rámci Studia ČT 24 (v čase 2:15).

ignition graphic

Konkrétně bylo z malé peletky naplněné deuteriem a tritiem a ozářené mnoha svazky laserů získáno více fúzní energie, než kolik bylo v laserových svazcích, které peletku (resp. zlatý váleček, ve kterém byla peletka umístěna) ozářily. Jde o takzvanou inerciální fúzi, kdy se palivo – peleta – zážehem změní na plazma, v němž probíhá fúzní reakce tak dlouho, dokud plazma zůstává setrvačností v reakční oblasti. Souběžně probíhá výzkum jaderné fúze také jinými metodami, zejména s využitím tokamaků (také této oblasti se Jaderka věnuje – konkrétně Katedra fyziky).

Termojaderná fúze je pokládána za čistý a bezpečný zdroj energie, proto se jí vědci věnují už několik desítek let. Výzkumu inerciální termojaderné syntézy se věnují i pracovníci Katedry fyzikální elektroniky. Předpoklady pro uplatnění výzkumu inerciální fúze získávají studenti v magisterském programu Fyzikální elektronika ve specializacích Počítačová fyzika a Laserová fyzika a elektronika a v magisterském programu Fyzika a technika termojaderné fúze a v doktorských studijních programech.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.