Hlavní informace

CERN atlas detectorSeznámit se s prací částicového fyzika a vyzkoušet si hledání částic v reálných datech z nejvýznamnějších mezinárodních detektorů budou mít účastníci akce Staň se na den částicovým fyzikem (jde o mezinárodní projekt International Masterclasses), kterou pořádá Jaderka. V březnu mají zájemci na výběr z celkem tří různých cvičení ve dvou termínech – v pátek 17. nebo o týden později 24. března 2024.

V pátek 17. března 2023 si budou zájemci po společných přednáškách moci vybrat jedno ze dvou cvičení: Hledání Higgsova bosonu v datech z experimentu ATLAS na LHC nebo Měření doby života půvabné částice D0 na experimentu LHCb na LHC. O týden později – 24. března 2023 – pak budou měřit kosmické záření podle dat z argentinské observatoře Pierre Auger.

Fakulta se do akce International Masterclasses touto akcí připojuje už dvanáctým rokem. Společně ho organizují Mezinárodní skupina pro popularizaci částicové fyziky (IPPOG), Evropská fyzikální společnost (EPS) a Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN). Každoročně se do něj zapojuje zhruba deset tisíc studentů z celého světa. Program vždy začíná dopoledními přednáškami, na které odpoledne navážou praktická cvičení s reálnými daty.

Více informací a odkaz na registraci najdete na webu. Registrace je nutná do 10. března 2023.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.